Loading...

Lưỡi Cắt Ống

Lưỡi cắt ống (Spare blade) là chi tiết dùng để thay thế khi lưỡi cắt cũ đã mòn hoặc hỏng hoặc đơn giản là dự phòng cho tương lai cho kéo cắt ống, kìm cắt ống hay dụng cụ cắt ống.

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 310,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 310,200 đ
Giá: 653,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 653,400 đ
Giá: 690,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 690,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn