BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày

Độ Dày

Áp Lực

Nhiệt Độ

Thương Hiệu

Tiêu Chuẩn

Ron Cho Mặt Bích RF

Ron Cho Mặt Bích RF

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 100A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 100A

MPN: 1834RA150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 296,861
2+ 252,333
4+ 237,489
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 125A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 125A

MPN: 1834RA150-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 344,995
2+ 293,246
4+ 275,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 150A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 150A

MPN: 1834RA150-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,227
2+ 339,344
4+ 319,382
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 15A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 15A

MPN: 1834RA150-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,609
25+ 39,618
50+ 37,287
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 200A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 200A

MPN: 1834RA150-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 505,732
2+ 429,872
4+ 404,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 20A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 20A

MPN: 1834RA150-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,153
10+ 49,430
20+ 46,522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 250A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 250A

MPN: 1834RA150-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 651,004
2+ 553,354
4+ 520,803
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 25A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 25A

MPN: 1834RA150-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,221
10+ 60,538
20+ 56,977
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 300A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 300A

MPN: 1834RA150-300ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,041,955
2+ 885,662
4+ 833,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 32A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 32A

MPN: 1834RA150-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 350A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 350A

MPN: 1834RA150-350ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,181,783
2+ 1,004,516
4+ 945,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 400A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 400A

MPN: 1834RA150-400ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,454,033
2+ 1,235,928
4+ 1,163,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 40A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 40A

MPN: 1834RA150-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 112,385
5+ 95,527
20+ 89,908
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 450A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 450A

MPN: 1834RA150-450ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,495,197
2+ 1,270,918
4+ 1,196,158
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 500A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 500A

MPN: 1834RA150-500ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,721,709
2+ 1,463,453
4+ 1,377,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 50A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 50A

MPN: 1834RA150-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,926
5+ 124,037
20+ 116,741
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 600A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 600A

MPN: 1834RA150-600ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,131,391
2+ 1,811,683
4+ 1,705,113
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 65A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 65A

MPN: 1834RA150-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 193,624
2+ 164,581
10+ 154,899
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 80A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI150, 80A

MPN: 1834RA150-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 223,898
2+ 190,314
10+ 179,119
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI300, 100A

Ron Vortex Tombo No.1834R-GR-EEE RF ANSI300, 100A

MPN: 1834RA300-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 312,107
2+ 265,292
4+ 249,686
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày