BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phụ Kiện Ống

Phụ Kiện Ống

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELNPT15
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 106,241
10+ 90,305
20+ 84,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELNPT20
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,958
4+ 113,014
8+ 106,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELNPT25
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,579
2+ 186,642
4+ 175,663
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELNPT32
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,729
2+ 254,770
4+ 239,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELNPT40
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 500,731
2+ 425,622
4+ 400,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELNPT50
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 664,998
2+ 565,249
4+ 531,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 87,665
10+ 74,515
20+ 70,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,936
10+ 84,096
20+ 79,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 144,856
4+ 123,128
8+ 115,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,657
2+ 184,159
4+ 173,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 302,652
2+ 257,255
4+ 242,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 473,597
2+ 402,558
4+ 378,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590EL15SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 87,665
10+ 74,515
20+ 70,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590EL20SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 110,207
10+ 93,676
20+ 88,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590EL25SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 147,568
4+ 125,433
8+ 118,055
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590EL32SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,009
2+ 211,658
4+ 199,207
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590EL40SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 346,067
2+ 294,157
4+ 276,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590EL50SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 565,018
2+ 480,266
4+ 452,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ10590ELNPT10
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 128,366
4+ 109,111
8+ 102,692
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590ELNPT15
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 128,366
4+ 109,111
8+ 102,692
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày