BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Phụ Kiện Ống

Phụ Kiện Ống

Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 111,460 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 139,637 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 228,346 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 311,627 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 515,759 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELNPT50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 685,036 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW15
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 103,946 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 150,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 225,423 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 311,836 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 487,791 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL15SW
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10590EL20SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 115,634 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10590EL25SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 153,413 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10590EL32SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 259,028 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL40SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 356,502 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10590EL50SW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 581,925 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 128,366 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 134,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.