MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp

Bản vẽ kỹ thuật
Nhóm Hạt
Cỡ Hạt
Số Lượng
Khuyên Dùng
Đường Kính Trục (d)
Màu
Đường Kính Ngoài (D)
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Phân Loại

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

HD100A040
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

HD100A060
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

HD100A080
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Tồn kho 20 cái, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100

HD100A100
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100

HD100A120
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100

HD100A150
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100

HD100A180
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100

HD100A240
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100

HD100A320
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 11.000,00 ₫
20+ (Cái) 9.900,00 ₫
120+ (Cái) 9.350,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D125Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D125

HDN125A040
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 20.200,00 ₫
20+ (Cái) 18.180,00 ₫
120+ (Cái) 17.170,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D125Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D125

HDN125A060
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 20.200,00 ₫
20+ (Cái) 18.180,00 ₫
120+ (Cái) 17.170,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D125Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D125

HDN125A080
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 20.200,00 ₫
20+ (Cái) 18.180,00 ₫
120+ (Cái) 17.170,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D125Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D125

HDN125A100
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 20.200,00 ₫
20+ (Cái) 18.180,00 ₫
120+ (Cái) 17.170,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D180Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D180

HDN180A040
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.800,00 ₫
20+ (Cái) 38.520,00 ₫
120+ (Cái) 36.380,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D180Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D180

HDN180A060
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.800,00 ₫
20+ (Cái) 38.520,00 ₫
120+ (Cái) 36.380,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D180Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D180

HDN180A080
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.800,00 ₫
20+ (Cái) 38.520,00 ₫
120+ (Cái) 36.380,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D180Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D180

HDN180A100
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.800,00 ₫
20+ (Cái) 38.520,00 ₫
120+ (Cái) 36.380,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp Hải Dương A120-D180Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương A120-D180

HDN180A120
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 42.800,00 ₫
20+ (Cái) 38.520,00 ₫
120+ (Cái) 36.380,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-AP100X16Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-AP100X16

KAP100A040
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 31.200,00 ₫
20+ (Cái) 28.080,00 ₫
300+ (Cái) 26.520,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-AP100X16Danh mục: Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-AP100X16

KAP100A060
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 31.200,00 ₫
20+ (Cái) 28.080,00 ₫
300+ (Cái) 26.520,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 1 ngày