BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Cỡ Hạt

Nhóm Hạt

Đường Kính Ngoài

Phân Loại

Khuyên Dùng

Màu Sắc

Đường Kính Trục

Số Lượng

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp

Đá nhám xếp Alox P36 Ø100mm Bosch 2608601675

Đá nhám xếp Alox P36 Ø100mm Bosch 2608601675

MPN: 2608601675
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 19,721
40+ 18,735
80+ 17,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P60 Ø100mm Bosch 2608601676

Đá nhám xếp Alox P60 Ø100mm Bosch 2608601676

MPN: 2608601676
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 19,721
40+ 18,735
80+ 17,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P80 Ø100mm Bosch 2608601677

Đá nhám xếp Alox P80 Ø100mm Bosch 2608601677

MPN: 2608601677
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 19,721
40+ 18,735
80+ 17,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P40 Ø125mm Bosch 2608601688

Đá nhám xếp Alox P40 Ø125mm Bosch 2608601688

MPN: 2608601688
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 29,291
30+ 27,826
60+ 26,362
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P60 Ø125mm Bosch 2608601689

Đá nhám xếp Alox P60 Ø125mm Bosch 2608601689

MPN: 2608601689
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 29,291
30+ 27,826
60+ 26,362
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P80 Ø125mm Bosch 2608601690

Đá nhám xếp Alox P80 Ø125mm Bosch 2608601690

MPN: 2608601690
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 29,291
30+ 27,826
60+ 26,362
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P40, Ø180mm Bosch 2608601692

Đá nhám xếp Alox P40, Ø180mm Bosch 2608601692

MPN: 2608601692
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,205
10+ 59,095
20+ 55,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P60, Ø180mm Bosch 2608601693

Đá nhám xếp Alox P60, Ø180mm Bosch 2608601693

MPN: 2608601693
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,205
10+ 59,095
20+ 55,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P80, Ø180mm Bosch 2608601694

Đá nhám xếp Alox P80, Ø180mm Bosch 2608601694

MPN: 2608601694
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,205
10+ 59,095
20+ 55,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp Alox P120, Ø180mm Bosch 2608601695

Đá nhám xếp Alox P120, Ø180mm Bosch 2608601695

MPN: 2608601695
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,205
10+ 59,095
20+ 55,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P40 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603699

Đá nhám xếp P40 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603699

MPN: 2608603699
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,635
30+ 22,453
60+ 21,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P60 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603700

Đá nhám xếp P60 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603700

MPN: 2608603700
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,635
30+ 22,453
60+ 21,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P80 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603701

Đá nhám xếp P80 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603701

MPN: 2608603701
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,635
30+ 22,453
60+ 21,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P100 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603702

Đá nhám xếp P100 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603702

MPN: 2608603702
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,635
30+ 22,453
60+ 21,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P120 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603703

Đá nhám xếp P120 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603703

MPN: 2608603703
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,635
30+ 22,453
60+ 21,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P180 Ø125mm Bosch 2608607328

Đá nhám xếp P180 Ø125mm Bosch 2608607328

MPN: 2608607328
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 70,180
10+ 66,671
20+ 63,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá nhám xếp P60 Ø180mm Bosch 2608608289

Đá nhám xếp P60 Ø180mm Bosch 2608608289

MPN: 2608608289
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 210,976
4+ 200,427
8+ 189,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

MPN: HD100A040
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,494
20+ 12,549
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

MPN: HD100A060
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,494
20+ 12,549
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 80 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

MPN: HD100A080
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,494
20+ 12,549
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 45 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết