BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Sử Dụng Cho

Độ Hạt

Bề Mặt Hoàn Thiện

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Bề Dày

Bề Dày

Phân Loại

Đường Kính Cốt

Đường Kính Cốt

Hạt Mài

Máy Sử Dụng

Màu Sắc

Tốc Độ Tối Đa

Tiêu Chuẩn

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp

Đá nhám xếp Alox P36 Ø100mm Bosch 2608601675

Mã sản phẩm: 2608601675
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P60 Ø100mm Bosch 2608601676

Mã sản phẩm: 2608601676
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P80 Ø100mm Bosch 2608601677

Mã sản phẩm: 2608601677
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P40 Ø125mm Bosch 2608601688

Mã sản phẩm: 2608601688
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,491 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P60 Ø125mm Bosch 2608601689

Mã sản phẩm: 2608601689
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,491 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P80 Ø125mm Bosch 2608601690

Mã sản phẩm: 2608601690
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,491 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P40, Ø180mm Bosch 2608601692

Mã sản phẩm: 2608601692
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 69,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P60, Ø180mm Bosch 2608601693

Mã sản phẩm: 2608601693
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 69,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P80, Ø180mm Bosch 2608601694

Mã sản phẩm: 2608601694
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 69,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp Alox P120, Ø180mm Bosch 2608601695

Mã sản phẩm: 2608601695
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 71,049 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P40 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603699

Mã sản phẩm: 2608603699
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P60 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603700

Mã sản phẩm: 2608603700
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 27,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P80 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603701

Mã sản phẩm: 2608603701
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P100 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603702

Mã sản phẩm: 2608603702
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 27,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P120 Ø100mm linh hoạt Bosch 2608603703

Mã sản phẩm: 2608603703
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P180 Ø125mm Bosch 2608607328

Mã sản phẩm: 2608607328
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 81,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá nhám xếp P60 Ø180mm Bosch 2608608289

Mã sản phẩm: 2608608289
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 240,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

Mã sản phẩm: HD100A040
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,537 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

Mã sản phẩm: HD100A060
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,537 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

Mã sản phẩm: HD100A080
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,537 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.