Loading...

Cảo

Cảo (Vam) là dụng cụ được sử dụng rất phổ biến trong quá trình làm mộc hay gia công cơ khí, có tác dụng cố định phôi để đục, xả nhám hoặc cố định, ép liên kết sau khi ghép,...

93 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-75

Giá: 774,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 774,400 đ

Cảo 3 Chấu 75mm TOP KOGYO GP3-75

Giá: 1,595,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,595,000 đ

Cảo 3 Chấu 100mm TOP KOGYO GP3-100

Giá: 2,141,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,141,700 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-200

Giá: 3,216,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,216,400 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-25

Giá: 442,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 442,200 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-38

Giá: 510,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 510,400 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-50

Giá: 595,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 595,100 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-100

Giá: 1,164,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,164,900 đ

Cảo Kẹp 125mm TOP KOGYO SC-125

Giá: 1,545,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,545,500 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-150

Giá: 1,930,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,930,500 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-250

Giá: 5,868,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,868,500 đ

Hàm Kẹp Chữ C TOP KOGYO SC-300

Giá: 10,379,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 10,379,600 đ

Cảo 3 Chấu 150mm TOP KOGYO GP3-150

Giá: 3,143,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,143,800 đ

Cảo Chữ C 6Inch/150mm Asaki AK-6265

Giá: 198,686 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 198,686 đ

Cảo Chữ C 4In/100mm SATA 90434

Giá: 265,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 265,000 đ

Cảo Chữ C 10Inch/250mm Asaki AK-6267

Giá: Đang cập nhật

Cảo Chữ C 12Inch/300mm Asaki AK-6268

Giá: 434,452 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 434,452 đ

Cảo Chữ C 1Inch/25mm Asaki AK-6259

Giá: Đang cập nhật

Cảo Chữ C 2Inch/50mm Asaki AK-6260

Giá: 56,085 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 112,170 đ

Cảo Chữ C 3Inch/75mm Asaki AK-6262

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn