Loading...

Vòng Bi Cầu

Vòng bi cầu là vòng bi sử dụng phần tử lăn để tiếp xúc với rãnh . Mục đích của ổ bi là giảm ma sát quay và hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng trục. Vòng bi cầu có xu hướng chịu tải thấp hơn so với kích thước của chúng và so với các loại ổ bi lăn khác do diện tích tiếp xúc giữa bi và rãnh nhỏ hơn. Vòng bi có mặt trong tất cả các thiết bị gia đình, trong ngành y tế, thiết bị công nghiệp sản xuất và đồ chơi, thể thao,…

8330 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 29,908 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 29,908 đ
Giá: 74,857 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 74,857 đ
Giá: 62,964 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 62,964 đ
Giá: 15,158 đ / Can (có VAT)
Tổng cộng: 15,158 đ
Giá: 15,158 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 15,158 đ
Giá: 30,316 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 30,316 đ
Giá: 15,158 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 15,158 đ
Giá: 269,151 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 269,151 đ
Giá: 274,981 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 274,981 đ
Giá: 288,585 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 288,585 đ
Giá: 338,140 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 338,140 đ
Giá: 344,941 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 344,941 đ
Giá: 503,324 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 503,324 đ
Giá: 523,729 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 523,729 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn