Loading...

Rivet Hammer Drive

Rivet Hammer Drive có kiểu đầu tròn và cấu trúc độc đáo làm cho chúng mạnh mẽ và bền bỉ để có độ bền lâu dài. Rivet Hammer thường được sử dụng để gắn biển tên, bảng hiệu trên tường và các ứng dụng tương tự khác. Những đinh tán hoặc vít truyền động này cung cấp cho cụm lắp ráp một trong những lực giữ chắc chắn nhất có thể.

15 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,036 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,800 đ
Giá: 2,329 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 116,450 đ
Giá: 1,455 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 72,750 đ
Giá: 1,746 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,300 đ
Giá: 1,648 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 82,400 đ
Giá: 1,746 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,300 đ
Giá: 1,794 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 89,700 đ
Giá: 1,925 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 96,250 đ
Giá: 1,746 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,300 đ
Giá: 2,036 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,800 đ
Giá: 2,329 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 116,450 đ
Giá: 2,521 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 126,050 đ
Giá: 2,715 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,750 đ
Giá: 2,910 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,500 đ
Giá: 3,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 155,150 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn