Loading...

Dây Hơi Khí Nén Xoắn

Dây hơi khí nén xoắn (Coiled Air Hose) là một loại dây hơi được thiết kế để có thể co dãn và xoắn theo hình xoắn ốc. Dây hơi khí nén xoắn có ưu điểm là tiết kiệm không gian, dễ dàng di chuyển và tránh bị rối hay gập. Dây hơi khí nén xoắn thường được sử dụng trong các ứng dụng cần độ linh hoạt cao như máy móc công nghiệp, thiết bị y tế, dụng cụ thổi khí hay súng bắn đinh. Một số thương hiệu nổi bật sản xuất dây hơi khí nén xoắn gồm có dây hơi khí nén xoắn CDC, dây hơi khí nén xoắn TOP ....

11 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC1065-5

Giá: 209,414 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 209,414 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC0850-5

Giá: 182,129 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 182,129 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC0850-10

Giá: 248,591 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 248,591 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC0850-7.5

Giá: 213,728 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 213,728 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC1065-10

Giá: 316,219 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 316,219 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC1065-7.5

Giá: 267,131 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 267,131 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 10m UCC1280-10

Giá: 403,436 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 403,436 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 5m UCC1280-5

Giá: 254,071 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 254,071 đ

Ống Hơi Xoắn CDC 7.5m UCC1280-75

Giá: 329,278 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 329,278 đ
Giá: 6,123,700 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 6,123,700 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn