BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550℃)

MPN: FLU-561
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,708,240
2+ 6,574,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 566 (650℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 566 (650℃)

MPN: FLU-566
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,699,490
2+ 11,465,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 568 (800℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 568 (800℃)

MPN: FLU-568
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,110,350
2+ 12,848,143
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX

MPN: FLU-59MAX
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,903,330
2+ 1,865,264
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX +

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX +

MPN: FLU-59MAX-P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,475,660
2+ 2,426,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX

MPN: FLU-62MAX
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,460,600
2+ 3,391,388
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX+

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX+

MPN: FLU-62MAX-P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,310,690
2+ 5,204,476
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE VT04

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE VT04

MPN: FLU-VT-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,299,500
2+ 18,913,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày