BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Giới Hạn Đo Hồng Ngoại

Giới Hạn Đo Tiếp Xúc

Hiển Thị

Thương Hiệu

Dụng Cụ Đo Nhiệt Độ

Dụng Cụ Đo Nhiệt Độ

Máy Đo Nhiệt Độ Hồng Ngoại Bosch GTC 400 C

Máy Đo Nhiệt Độ Hồng Ngoại Bosch GTC 400 C

MPN: 0601083150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 40,234,040
2+ 37,015,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Bosch GIS 1000 C

Máy Đo Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Bosch GIS 1000 C

MPN: 0601083340
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,515,040
2+ 12,433,837
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Nhiệt Độ Bosch GIS 500

Máy Đo Nhiệt Độ Bosch GIS 500

MPN: 0601083480
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,425,500
2+ 2,231,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550℃)

MPN: FLU-561
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,807,800
2+ 7,417,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 566 (650℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 566 (650℃)

MPN: FLU-566
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,585,000
2+ 12,905,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 568 (800℃)

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 568 (800℃)

MPN: FLU-568
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,600,300
2+ 13,870,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX

MPN: FLU-59MAX
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,245,100
2+ 2,132,845
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX +

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 59 MAX +

MPN: FLU-59MAX-P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,788,500
2+ 2,649,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX

MPN: FLU-62MAX
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,746,600
2+ 3,559,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX+

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 62 MAX+

MPN: FLU-62MAX-P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,762,900
2+ 5,474,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE VT04

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE VT04

MPN: FLU-VT-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,735,000
2+ 19,698,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày