BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Lực Đo

Hình Dạng

Panme

Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 102-301-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 102-302-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

MPN: 103-129-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

MPN: 103-130-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 103-137-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 103-138-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,046,760
2+ 1,025,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,288,320
2+ 1,262,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

MPN: 103-140-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,780
2+ 1,433,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

MPN: 103-141-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,865,380
2+ 1,828,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

MPN: 103-142-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,106,940
2+ 2,064,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

MPN: 103-143-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,469,280
2+ 2,419,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

MPN: 103-144-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,657,160
2+ 2,604,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

MPN: 103-145-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,126,860
2+ 3,064,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

MPN: 103-146-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,341,580
2+ 3,274,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

MPN: 103-147-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,583,140
2+ 3,511,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

MPN: 103-148-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

MPN: 103-149-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,059,340
2+ 4,958,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

MPN: 103-150-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

MPN: 104-135A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,609,560
2+ 5,497,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

MPN: 104-136A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,159,360
2+ 7,996,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày