BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Panme

Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 102-301-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 102-302-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

MPN: 103-129-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

MPN: 103-130-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 103-137-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 191 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 103-138-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,046,760
2+ 1,025,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 63 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,288,320
2+ 1,262,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 33 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

MPN: 103-140-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,780
2+ 1,433,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 66 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

MPN: 103-141-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,865,380
2+ 1,828,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

MPN: 103-142-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,106,940
2+ 2,064,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

MPN: 103-143-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,469,280
2+ 2,419,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

MPN: 103-144-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,657,160
2+ 2,604,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

MPN: 103-145-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,126,860
2+ 3,064,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

MPN: 103-146-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,341,580
2+ 3,274,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

MPN: 103-147-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,583,140
2+ 3,511,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

MPN: 103-148-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

MPN: 103-149-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,059,340
2+ 4,958,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

MPN: 103-150-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

MPN: 104-135A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,609,560
2+ 5,497,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

MPN: 104-136A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,159,360
2+ 7,996,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết