BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

DN

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Size Bulong

Vật Liệu

Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm

Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm

Có 9 sản phẩm
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN15) Ø21mm

Mã sản phẩm: CLA41D21
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN20) Ø27mm

Mã sản phẩm: CLA41D27
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN25) Ø34mm

Mã sản phẩm: CLA41D34
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN32) Ø42mm

Mã sản phẩm: CLA41D42
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN40) Ø49mm

Mã sản phẩm: CLA41D49
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN50) Ø60mm

Mã sản phẩm: CLA41D60
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN65) Ø76mm

Mã sản phẩm: CLA41D76
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN80) Ø90mm

Mã sản phẩm: CLA41D90
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN100) Ø114mm

Mã sản phẩm: CLA41D114
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon