BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Ứng Dụng

Phân Loại

Chức Năng

Điện Áp

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Thời Gian Đóng/Mở

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Giới Hạn

ORIFICE

Nhiệt Độ Giới Hạn

Dao Động Điện Áp

Vật Liệu Thân

Tổng Chiều Cao

Chiều Cao

Bề Rộng

Đèn Báo

Cấp Độ Bảo Vệ

Chiều Dài (F/MIN)

Chiều Dài (F/MAX)

Chiều Dài (C)

Chiều Dài (G)

Chiều Dài (J)

Chiều Dài (K)

Áp Suất Làm Việc

∅D3

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van

Van

Van Trượt Khóa - Khí Mở CDC HSV03

Mã sản phẩm: HSV03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 337,091 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Trượt Khóa - Khí Mở CDC HSV04

Mã sản phẩm: HSV04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 372,574 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Trượt Khóa - Khí Mở CDC HSV06

Mã sản phẩm: HSV06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 466,014 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Tiết Lưu Khí CDC PVSC08-02

Mã sản phẩm: PVSC08-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 655,258 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Tiết Lưu Khí CDC PVSC10-04

Mã sản phẩm: PVSC10-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,026,649 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Tiết Lưu Khí CDC PVSC12-04

Mã sản phẩm: PVSC12-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,030,197 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Tiết Lưu Khí CDC PVSC06-01

Mã sản phẩm: PVSC06-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 554,721 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Mã sản phẩm: CVPU04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 103,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Mã sản phẩm: CVPU06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 134,860 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Mã sản phẩm: CVPU08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 158,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF01-01

Mã sản phẩm: CVPF01-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 86,342 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF02-02

Mã sản phẩm: CVPF02-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 93,440 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF03-03

Mã sản phẩm: CVPF03-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 157,309 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong - Ngoài CDC CVPF04-04

Mã sản phẩm: CVPF04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 173,868 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

Mã sản phẩm: CVFF 01-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 102,410 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

Mã sản phẩm: CVFF 02-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 146,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

Mã sản phẩm: CVFF 03-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 204,820 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

Mã sản phẩm: CVFF 04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 241,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Khóa Ống Khí CDC HVU04-04

Mã sản phẩm: HVU04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 111,320 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Khóa Ống Khí CDC HVU06-06

Mã sản phẩm: HVU06-06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 113,850 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon