BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Ứng Dụng

Phân Loại

Chức Năng

Điện Áp

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Thời Gian Đóng/Mở

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Giới Hạn

ORIFICE

Nhiệt Độ Giới Hạn

Dao Động Điện Áp

Vật Liệu Thân

Tổng Chiều Cao

Chiều Cao

Bề Rộng

Đèn Báo

Cấp Độ Bảo Vệ

Chiều Dài (F/MIN)

Chiều Dài (F/MAX)

Chiều Dài (C)

Chiều Dài (G)

Chiều Dài (J)

Chiều Dài (K)

Áp Suất Làm Việc

∅D3

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van

Van

Có 93 sản phẩm
support_icon