BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100P10

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100P10

MPN: BXE-PT-B100P10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,270
20+ 58,207
40+ 55,143
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100P11

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100P11

MPN: BXE-PT-B100P11
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 67,320
20+ 63,954
40+ 60,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100P20

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100P20

MPN: BXE-PT-B100P20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 56,650
20+ 53,818
40+ 50,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100P21

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100P21

MPN: BXE-PT-B100P21
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,810
20+ 59,670
40+ 56,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100R10

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100R10

MPN: BXE-PT-B100R10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 76,560
20+ 72,732
40+ 68,904
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100R11

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100R11

MPN: BXE-PT-B100R11
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 84,150
20+ 79,943
40+ 75,735
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100R20

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100R20

MPN: BXE-PT-B100R20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 72,710
20+ 69,075
40+ 65,439
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100R21

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100R21

MPN: BXE-PT-B100R21
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 79,640
20+ 75,658
40+ 71,676
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm vít không thắng B100U10

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm vít không thắng B100U10

MPN: BXE-PT-B100U10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 102,520
10+ 97,394
20+ 92,268
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế không thắng B100U20

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế không thắng B100U20

MPN: BXE-PT-B100U20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 96,470
10+ 91,647
20+ 86,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế có thắng hậu B100U21H

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế có thắng hậu B100U21H

MPN: BXE-PT-B100U21H
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 108,680
10+ 103,246
20+ 97,812
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50P10

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50P10

MPN: BXE-PT-B50P10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 26,840
30+ 25,498
60+ 24,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50P11

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50P11

MPN: BXE-PT-B50P11
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 29,810
30+ 28,320
60+ 26,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50P20

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50P20

MPN: BXE-PT-B50P20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 23,760
30+ 22,572
60+ 21,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50P21

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50P21

MPN: BXE-PT-B50P21
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 28,270
30+ 26,857
60+ 25,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50R10

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50R10

MPN: BXE-PT-B50R10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 35,970
30+ 34,172
60+ 32,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50R11

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50R11

MPN: BXE-PT-B50R11
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 37,510
30+ 35,635
60+ 33,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50R20

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50R20

MPN: BXE-PT-B50R20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 32,890
30+ 31,246
60+ 29,601
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50R21

Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50R21

MPN: BXE-PT-B50R21
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 35,970
30+ 34,172
60+ 32,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 50mm vít không thắng B50U10

Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 50mm vít không thắng B50U10

MPN: BXE-PT-B50U10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 36,740
30+ 34,903
60+ 33,066
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái
Đặt hàng chẵn: 15 cái

Xuất kho: trong 3 ngày