BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,000.00
>=100  (Cái) 4,500.00
>=500  (Cái) 3,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,000.00
>=100  (Cái) 4,500.00
>=500  (Cái) 3,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,100.00
>=100  (Cái) 5,490.00
>=500  (Cái) 4,270.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,100.00
>=100  (Cái) 5,490.00
>=500  (Cái) 4,270.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,100.00
>=100  (Cái) 6,390.00
>=500  (Cái) 4,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,100.00
>=100  (Cái) 6,390.00
>=500  (Cái) 4,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,200.00
>=100  (Cái) 7,380.00
>=500  (Cái) 5,740.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,200.00
>=100  (Cái) 7,380.00
>=500  (Cái) 5,740.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,500.00
>=100  (Cái) 8,550.00
>=300  (Cái) 6,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,500.00
>=100  (Cái) 8,550.00
>=300  (Cái) 6,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 13,300.00
>=50  (Cái) 11,970.00
>=300  (Cái) 9,310.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210G
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 13,300.00
>=50  (Cái) 11,970.00
>=300  (Cái) 9,310.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày