Loading...

Ốc Siết Cáp Điện

Ốc siết cáp điện là phụ kiện cơ học được dùng đấu nối cáp vào thiết bị, nó được gắn vào đầu cuối dây cáp điện và giữ chúng cố định vào bất kỳ phần nào của thiết bị điện. Chúng cũng thường được gọi là cable gland, đầu nối cáp, khớp nối cáp hoặc là bộ giảm căng cáp.
Vật liệu chế tạo ốc siết cáp điện thường dùng là nhựa, đồng kẽm mạ nickel hay là đồng thau

109 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,215 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 221,500 đ
Giá: 48,389 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 48,389 đ
Giá: 2,215 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 221,500 đ
Giá: 48,389 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 48,389 đ
Giá: 2,565 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,500 đ
Giá: 55,677 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 55,677 đ
Giá: 2,565 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,500 đ
Giá: 55,677 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 55,677 đ
Giá: 3,381 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 338,100 đ
Giá: 64,422 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 64,422 đ
Giá: 3,381 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 338,100 đ
Giá: 64,422 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 64,422 đ
Giá: 4,139 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,900 đ
Giá: 71,855 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 71,855 đ
Giá: 4,139 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,900 đ
Giá: 71,855 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 71,855 đ
Giá: 4,897 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 244,850 đ
Giá: 80,309 đ / box (có VAT)
Tổng cộng: 80,309 đ
Giá: 4,897 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 244,850 đ
Giá: 80,309 đ / (có VAT)
Tổng cộng: 80,309 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn