BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,498
100+ 4,948
200+ 3,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,498
100+ 4,948
200+ 3,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,679
100+ 6,011
200+ 4,675
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,679
100+ 6,011
200+ 4,675
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,838
100+ 7,054
200+ 5,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,838
100+ 7,054
200+ 5,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,073
50+ 8,166
200+ 6,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,073
100+ 8,166
200+ 6,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,412
50+ 9,370
200+ 7,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 10,412
100+ 9,370
200+ 7,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,672
50+ 13,205
200+ 10,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,672
50+ 13,205
200+ 10,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M12

Ốc siết cáp điện MHD M12

MPN: M12-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,525
500+ 2,272
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M16

Ốc siết cáp điện MHD M16

MPN: M16-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,970
500+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M20

Ốc siết cáp điện MHD M20

MPN: M20-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,455
200+ 4,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M25

Ốc siết cáp điện MHD M25

MPN: M25-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,168
200+ 7,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M32

Ốc siết cáp điện MHD M32

MPN: M32-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,544
100+ 9,489
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M40

Ốc siết cáp điện MHD M40

MPN: M40-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,424
50+ 20,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M50

Ốc siết cáp điện MHD M50

MPN: M50-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,403
50+ 26,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD M63

Ốc siết cáp điện MHD M63

MPN: M63-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,234
50+ 32,611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày