BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,500
100+ 4,950
500+ 3,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG7 DONG-A 3-6.5 mm

MPN: DACL007G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,500
100+ 4,950
500+ 3,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,710
100+ 6,039
500+ 4,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG9 DONG-A 4-8 mm

MPN: DACL009G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,710
100+ 6,039
500+ 4,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,810
100+ 7,029
500+ 5,467
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG11 DONG-A 5-10 mm

MPN: DACL110G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,810
100+ 7,029
500+ 5,467
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,020
100+ 8,118
500+ 6,314
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG13.5 DONG-A 6-12 mm

MPN: DACL135G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,020
100+ 8,118
500+ 6,314
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,450
100+ 9,405
300+ 7,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG16 DONG-A 10-14 mm

MPN: DACL160G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,450
100+ 9,405
300+ 7,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa đen PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,630
50+ 13,167
300+ 10,241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

Ốc siết cáp nhựa xám PG21 DONG-A 13-18 mm

MPN: DACL210G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,630
50+ 13,167
300+ 10,241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M12

Ốc siết cáp điện MHD M12

MPN: M12-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M16

Ốc siết cáp điện MHD M16

MPN: M16-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M20

Ốc siết cáp điện MHD M20

MPN: M20-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M25

Ốc siết cáp điện MHD M25

MPN: M25-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M32

Ốc siết cáp điện MHD M32

MPN: M32-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 8,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M40

Ốc siết cáp điện MHD M40

MPN: M40-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,810
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M50

Ốc siết cáp điện MHD M50

MPN: M50-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ốc siết cáp điện MHD  M63

Ốc siết cáp điện MHD M63

MPN: M63-MHD
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày