BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Máy Cắt Đa Năng Bosch 300W GDC 140

Máy Cắt Đa Năng Bosch 300W GDC 140

MPN: 06012370K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,646,500
2+ 3,464,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 500W GST 700

Máy Cưa Lọng Bosch 500W GST 700

MPN: 06012A70K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,760,000
2+ 1,672,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDM 13-34

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDM 13-34

MPN: 060136A2K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,889,800
2+ 1,795,310
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDC 140

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDC 140

MPN: 06013A00K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,419,000
2+ 1,348,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Kim Loại Bosch 500W GSC 2.8

Máy Cắt Kim Loại Bosch 500W GSC 2.8

MPN: 0601506103
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,635,900
2+ 10,104,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 350W GSG 300

Máy Cắt Gạch Bosch 350W GSG 300

MPN: 0601575103
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,551,000
2+ 11,923,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 580W GST 80 PBE

Máy Cưa Lọng Bosch 580W GST 80 PBE

MPN: 060158159E
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,787,400
2+ 2,648,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 650W GST 90 BE

Máy Cưa Lọng Bosch 650W GST 90 BE

MPN: 060158F0K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,843,500
2+ 2,701,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 710W GST 8000E

Máy Cưa Lọng Bosch 710W GST 8000E

MPN: 060158H0K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,194,500
2+ 2,084,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO

MPN: 06015A20K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,487,000
2+ 3,312,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO (kèm phụ kiện)

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO (kèm phụ kiện)

MPN: 06015A20K1
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,547,500
2+ 3,370,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 450W GST 650

Máy Cưa Lọng Bosch 450W GST 650

MPN: 06015A8000
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,386,000
2+ 1,316,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 190

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 190

MPN: 06016230K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,318,800
2+ 2,202,860
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1100W GKS 7000

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1100W GKS 7000

MPN: 06016760K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,127,400
2+ 2,021,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Kiếm Bosch 1200W GSA 120

Máy Cưa Kiếm Bosch 1200W GSA 120

MPN: 06016B10K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,948,000
2+ 2,800,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 140

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 140

MPN: 06016B30K1
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,046,000
2+ 1,943,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Vát Để Bàn Bosch 1800W GCM 12 SDE

Máy Cưa Vát Để Bàn Bosch 1800W GCM 12 SDE

MPN: 0601B23100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,152,100
2+ 18,194,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Sắt Để Bàn Bosch 2000W GCD 12 JL

Máy Cắt Sắt Để Bàn Bosch 2000W GCD 12 JL

MPN: 0601B28000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,861,400
2+ 10,318,330
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Vát Bosch 1700W GCM 10 MX

Máy Cưa Vát Bosch 1700W GCM 10 MX

MPN: 0601B290K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,101,700
2+ 5,796,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Để Bàn Bosch 2100W GTS 10 XC

Máy Cưa Đĩa Để Bàn Bosch 2100W GTS 10 XC

MPN: 0601B30400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 16,878,400
2+ 16,034,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày