BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Độ Dài Hành Trình Cưa

Độ Dài Hành Trình Cưa

Đường Kính Đá Cắt

Đường Kính Lưỡi

Đường Kính Lưỡi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài

Chiều Dài

Máy Cưa-Máy Cắt

Máy Cưa-Máy Cắt

Máy Cắt Đa Năng Bosch 300W GDC 140

Máy Cắt Đa Năng Bosch 300W GDC 140

MPN: 06012370K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,528,700
2+ 4,302,265
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 500W GST 700

Máy Cưa Lọng Bosch 500W GST 700

MPN: 06012A70K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,117,500
2+ 2,011,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDM 13-34

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDM 13-34

MPN: 060136A2K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,147,200
2+ 2,039,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDC 140

Máy Cắt Gạch Bosch 1.300W GDC 140

MPN: 06013A00K0
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,612,600
2+ 1,531,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Kim Loại Bosch 500W GSC 2.8

Máy Cắt Kim Loại Bosch 500W GSC 2.8

MPN: 0601506103
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,180,200
2+ 12,521,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Gạch Bosch 350W GSG 300

Máy Cắt Gạch Bosch 350W GSG 300

MPN: 0601575103
Danh mục: Máy Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,565,000
2+ 14,786,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 580W GST 80 PBE

Máy Cưa Lọng Bosch 580W GST 80 PBE

MPN: 060158159E
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,168,000
2+ 3,009,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 650W GST 90 BE

Máy Cưa Lọng Bosch 650W GST 90 BE

MPN: 060158F0K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,318,700
2+ 3,152,765
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 710W GST 8000E

Máy Cưa Lọng Bosch 710W GST 8000E

MPN: 060158H0K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,563,000
2+ 2,434,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO

MPN: 06015A20K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,194,300
2+ 3,984,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO (kèm phụ kiện)

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 2050W GKS 235 TURBO (kèm phụ kiện)

MPN: 06015A20K1
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,351,600
2+ 4,134,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Lọng Bosch 450W GST 650

Máy Cưa Lọng Bosch 450W GST 650

MPN: 06015A8000
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,622,500
2+ 1,541,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 190

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 190

MPN: 06016230K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,796,200
2+ 2,656,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1100W GKS 7000

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1100W GKS 7000

MPN: 06016760K0
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,417,800
2+ 2,296,910
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Kiếm Bosch 1200W GSA 120

Máy Cưa Kiếm Bosch 1200W GSA 120

MPN: 06016B10K0
Danh mục: Máy Cưa Lọng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,404,500
2+ 3,234,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 140

Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Bosch 1400W GKS 140

MPN: 06016B30K1
Danh mục: Máy Cưa Đĩa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,377,100
2+ 2,258,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Vát Để Bàn Bosch 1800W GCM 12 SDE

Máy Cưa Vát Để Bàn Bosch 1800W GCM 12 SDE

MPN: 0601B23100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,850,300
2+ 21,707,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cắt Sắt Để Bàn Bosch 2000W GCD 12 JL

Máy Cắt Sắt Để Bàn Bosch 2000W GCD 12 JL

MPN: 0601B28000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,963,500
2+ 12,315,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Vát Bosch 1700W GCM 10 MX

Máy Cưa Vát Bosch 1700W GCM 10 MX

MPN: 0601B290K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,274,300
2+ 6,910,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Cưa Đĩa Để Bàn Bosch 2100W GTS 10 XC

Máy Cưa Đĩa Để Bàn Bosch 2100W GTS 10 XC

MPN: 0601B30400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,131,100
2+ 19,124,545
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày