Loading...

Gripper Screw

Gripper screw là một loại vít đặc biệt được thiết kế để cố định các bộ phận cơ khí hoặc điện tử vào nhau một cách chắc chắn. Gripper screw thường được sử dụng để giữ chặt các bộ phận không đồng trục, không gần nhau hoặc khó khắc phục. Gripper screw có đường kính nhỏ hơn so với các loại vít thông thường, và có một số đặc tính khác nhau như có rãnh xoắn ở đầu vít hoặc có các rãnh trên thân vít để tạo ma sát và giữ chặt các bộ phận cơ khí hoặc điện tử.

27 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 256,893 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,893 đ
Giá: 285,437 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,437 đ
Giá: 328,252 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 328,252 đ
Giá: 356,796 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,796 đ
Giá: 399,611 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 399,611 đ
Giá: 428,155 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 428,155 đ
Giá: 499,514 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 499,514 đ
Giá: 570,874 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 570,874 đ
Giá: 285,437 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,437 đ
Giá: 285,437 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,437 đ
Giá: 328,252 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 328,252 đ
Giá: 356,796 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,796 đ
Giá: 371,067 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 371,067 đ
Giá: 399,611 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 399,611 đ
Giá: 428,155 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 428,155 đ
Giá: 499,514 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 499,514 đ
Giá: 570,874 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 570,874 đ
Giá: 642,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 642,233 đ
Giá: 171,262 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 171,262 đ
Giá: 214,078 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,078 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn