Loading...

Tua Vít Đầu Bi

Tua vít đầu bi (Ball-End Screwdriver) là loại tua vít có đầu tua vít hình dạng quả cầu ở cuối mũi vít. Mũi vít hình dạng quả cầu cho phép tua vít lắp được vào đầu vít ở một góc nghiêng so với các loại tua vít khác, điều này hữu ích khi sử dụng trong không gian chật hẹp. Tua vít đầu bi được sử dụng chuyên cho lục giác chìm.

62 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 121,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 121,000 đ
Giá: 132,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 132,000 đ
Giá: 121,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 121,000 đ

Tua Vít Lục Giác Mini Anex No.3531H2x75

Giá: 132,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 132,000 đ
Giá: 121,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 121,000 đ
Giá: 134,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 134,200 đ
Giá: 121,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 121,000 đ
Giá: 134,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 134,200 đ
Giá: 140,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 140,800 đ
Giá: 160,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 160,600 đ
Giá: 201,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 201,300 đ
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn