BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Lỗ

Vật Liệu

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Độ Dày

Độ Dày

Số Răng

Số Răng

Tiêu Chuẩn

Phe Gài

Phe Gài

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.2hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.2

MPN: C10R012
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 915
1000+ 686
5000+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.5

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.5

MPN: C10R015
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 915
1000+ 686
5000+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.9hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D1.9

MPN: C10R019
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 915
1000+ 686
5000+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1020 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D2.3hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D2.3

MPN: C10R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,067
1000+ 800
5000+ 694
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3630 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D3.2

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D3.2

MPN: C10R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,220
500+ 915
2000+ 793
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D4hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D4

MPN: C10R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,372
500+ 1,029
2000+ 892
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1820 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D5hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D5

MPN: C10R050
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,678
500+ 1,258
2000+ 1,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 7277 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D6hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D6

MPN: C10R060
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,829
500+ 1,372
2000+ 1,189
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D7hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D7

MPN: C10R070
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,982
500+ 1,487
2000+ 1,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 7150 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D8hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D8

MPN: C10R080
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,287
500+ 1,715
2000+ 1,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 3282 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D9hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D9

MPN: C10R090
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,592
500+ 1,944
2000+ 1,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 3100 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D10hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D10

MPN: C10R100
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,202
200+ 2,402
1000+ 2,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 6187 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D12hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D12

MPN: C10R120
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,812
200+ 2,859
1000+ 2,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1745 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D15hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D15

MPN: C10R150
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,116
200+ 3,087
1000+ 2,676
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 628 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D19hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D19

MPN: C10R190
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,910
100+ 7,432
200+ 6,441
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D24hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D24

MPN: C10R240
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 13,264
100+ 9,948
200+ 8,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Tồn kho: 248 con có sẵn

xuất kho 2h

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D30hàng có sẵn

Phe Gài Chữ E Thép DIN6799 D30

MPN: C10R300
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 24,394
50+ 18,295
200+ 15,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 95 con có sẵn

xuất kho 2h

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

MPN: C30R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,440
200+ 1,830
1000+ 1,586
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 460 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

MPN: C30R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,846
200+ 2,134
1000+ 1,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

MPN: C30R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,253
200+ 2,440
1000+ 2,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 19950 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết