BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Lỗ

Vật Liệu

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Độ Dày

Độ Dày

Số Răng

Số Răng

Tiêu Chuẩn

Phe Gài

Phe Gài

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

MPN: C10R012
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 851
1000+ 656
3500+ 613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

MPN: C10R015
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 851
1000+ 656
3500+ 613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

MPN: C10R019
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 851
1000+ 656
3500+ 613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 770 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

MPN: C10R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 993
750+ 765
3000+ 715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3850 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

MPN: C10R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,135
750+ 874
2500+ 817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

MPN: C10R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,277
750+ 983
2000+ 920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

MPN: C10R050
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,561
600+ 1,202
2000+ 1,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 7405 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

MPN: C10R060
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,703
500+ 1,311
1500+ 1,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1050 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

MPN: C10R070
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,845
400+ 1,420
1500+ 1,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 7330 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

MPN: C10R080
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,129
400+ 1,639
1500+ 1,533
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 6870 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

MPN: C10R090
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,412
300+ 1,857
1000+ 1,737
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 5715 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

MPN: C10R100
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,980
300+ 2,295
1000+ 2,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 6155 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

MPN: C10R120
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,548
250+ 2,732
750+ 2,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1745 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

MPN: C10R150
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,831
200+ 2,950
800+ 2,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 696 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

MPN: C10R190
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,224
100+ 7,102
300+ 6,641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

MPN: C10R240
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,345
75+ 9,506
200+ 8,889
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 159 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

MPN: C10R300
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,704
40+ 17,482
150+ 16,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 95 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

MPN: C30R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,270
400+ 1,748
1500+ 1,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1170 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

MPN: C30R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,649
300+ 2,040
1000+ 1,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 460 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

MPN: C30R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,027
300+ 2,331
1000+ 2,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 770 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết