BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Đường Kính Đầu Gài

Đường Kính Lưỡi

Máy Trộn Sơn

Máy Trộn Sơn

Máy Trộn Sơn Makita 800W M6600XB

Mã sản phẩm: M6600XB
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,369,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Trộn Sơn Makita 800W MT660X

Mã sản phẩm: MT660X
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,369,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.