BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tay Siết

Tay Siết

Tay siết Buyoung 116x32 BYCL-32

Tay siết Buyoung 116x32 BYCL-32

MPN: BYCL-32
Danh mục: Tay Siết BYCL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 473,383
10+ 426,045
20+ 402,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung 126x40 BYCL-40

Tay siết Buyoung 126x40 BYCL-40

MPN: BYCL-40
Danh mục: Tay Siết BYCL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 313,624
10+ 282,262
20+ 266,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung 156x50 BYCL-50

Tay siết Buyoung 156x50 BYCL-50

MPN: BYCL-50
Danh mục: Tay Siết BYCL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 691,301
5+ 622,171
10+ 587,606
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M10 CG-10

Tay siết Buyoung M10 CG-10

MPN: CG-10
Danh mục: Tay Siết CG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 358,533
10+ 322,680
20+ 304,753
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M12 CG-12

Tay siết Buyoung M12 CG-12

MPN: CG-12
Danh mục: Tay Siết CG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 473,383
10+ 426,045
20+ 402,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M6 CG-6

Tay siết Buyoung M6 CG-6

MPN: CG-6
Danh mục: Tay Siết CG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
20+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tay siết Buyoung M8 CG-8

Tay siết Buyoung M8 CG-8

MPN: CG-8
Danh mục: Tay Siết CG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 262,092
10+ 235,882
20+ 222,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tay siết Inox 304 Buyoung M10 CGS-10

Tay siết Inox 304 Buyoung M10 CGS-10

MPN: CGS-10
Danh mục: Tay Siết CGS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 813,512
5+ 732,160
10+ 691,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Inox 304 Buyoung M12 CGS-12

Tay siết Inox 304 Buyoung M12 CGS-12

MPN: CGS-12
Danh mục: Tay Siết CGS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,056,461
5+ 950,815
10+ 897,992
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Inox 304 Buyoung M6 CGS-6

Tay siết Inox 304 Buyoung M6 CGS-6

MPN: CGS-6
Danh mục: Tay Siết CGS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 512,402
5+ 461,162
10+ 435,542
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Inox 304 Buyoung M8 CGS-8

Tay siết Inox 304 Buyoung M8 CGS-8

MPN: CGS-8
Danh mục: Tay Siết CGS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 636,085
5+ 572,477
10+ 540,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M10x35 CLB-C10-35

Tay siết Buyoung M10x35 CLB-C10-35

MPN: CLB-C10-35
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 307,000
10+ 276,300
20+ 260,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M10x45 CLB-C10-45

Tay siết Buyoung M10x45 CLB-C10-45

MPN: CLB-C10-45
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 307,000
10+ 276,300
20+ 260,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M12x40 CLB-C12-40

Tay siết Buyoung M12x40 CLB-C12-40

MPN: CLB-C12-40
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 365,160
10+ 328,644
20+ 310,386
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M12x50 CLB-C12-50

Tay siết Buyoung M12x50 CLB-C12-50

MPN: CLB-C12-50
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 365,160
10+ 328,644
20+ 310,386
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M4x10 CLB-C4-10

Tay siết Buyoung M4x10 CLB-C4-10

MPN: CLB-C4-10
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 230,435
10+ 207,391
20+ 195,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M4x15 CLB-C4-15

Tay siết Buyoung M4x15 CLB-C4-15

MPN: CLB-C4-15
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 230,435
10+ 207,391
20+ 195,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M4x20 CLB-C4-20

Tay siết Buyoung M4x20 CLB-C4-20

MPN: CLB-C4-20
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 230,435
10+ 207,391
20+ 195,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M4x25 CLB-C4-25

Tay siết Buyoung M4x25 CLB-C4-25

MPN: CLB-C4-25
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 230,435
10+ 207,391
20+ 195,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay siết Buyoung M5x15 CLB-C5-15

Tay siết Buyoung M5x15 CLB-C5-15

MPN: CLB-C5-15
Danh mục: Tay Siết CLB-C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 230,435
10+ 207,391
20+ 195,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày