Loading...

Đĩa Phá Sơn

Đĩa phá sơn hay còn gọi là "đĩa mài phá sơn" hoặc "đĩa cắt phá sơn", là một công cụ được sử dụng để loại bỏ sơn, lớp phủ hoặc chất phủ khác từ bề mặt của các vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa và các vật liệu xây dựng khác. Khi sử dụng, đĩa phá sơn thường được gắn vào máy mài hoặc máy cắt để tiến hành quá trình phá sơn. Đĩa phá sơn thường được sử dụng trong các công việc sửa chữa, nâng cấp và tái sử dụng các vật liệu cần loại bỏ lớp sơn cũ hoặc chất phủ. Giúp chuẩn bị bề mặt cho quá trình sơn mới, tạo điều kiện tốt cho sự kết nối và bám dính tốt hơn.

7 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 76,956 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 76,956 đ
Giá: 76,956 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 76,956 đ
Giá: 76,956 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 76,956 đ
Giá: 100,276 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 100,276 đ
Giá: 83,952 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,952 đ
Giá: 83,952 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,952 đ
Giá: 83,952 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,952 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn