Loading...

Keo Khóa Ren

Keo khóa ren (Threadlocker) là một loại chất lỏng dùng để bôi lên bề mặt ren trên các mối ghép ren vít như bulong - đai ốc, vít cấy,... Nhằm mục đích ngăn chặn hiện tượng tự tháo lỏng, rò rỉ, gỉ sét trong quá trình làm việc của mối ghép. Keo khóa ren có khả năng đông kết nhanh, hoạt động hiệu quả trên tất cả các ren kim loại.

41 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Keo Khóa Ren Loctite 222 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 242 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 243 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 262 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 263 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 270 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 272 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Khóa Ren Loctite 290 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ
Giá: 368,748 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 368,748 đ

Keo Dán Nhanh Loctite 401 (20g)

Giá: 93,863 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 93,863 đ

Keo Dán Nhanh Loctite 406 (20g)

Giá: 93,863 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 93,863 đ

Keo Dán Nhanh Loctite 416 (20g)

Giá: 274,885 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 274,885 đ

Keo Dán Nhanh Loctite 495 (20g)

Giá: 93,863 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 93,863 đ

Keo Dán Nhanh Loctite 496 (20g)

Giá: 93,863 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 93,863 đ
Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Làm Kín Ren Loctite 515 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Làm Kín Ren Loctite 518 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Keo Làm Kín Ren Loctite 542 (50ml)

Giá: 214,544 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 214,544 đ

Keo Làm Kín Ren Loctite 545 (50ml)

Giá: 214,544 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 214,544 đ

Keo Làm Kín Ren Loctite 565 (50ml)

Giá: 201,135 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 201,135 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn