BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tán - Đai Ốc

Tán - Đai Ốc

Tán Inox 304 DIN934 M1.6

Tán Inox 304 DIN934 M1.6

MPN: N01M0161H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
500+ 686
2500+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 2000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M2

Tán Inox 304 DIN934 M2

MPN: N01M0201H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
500+ 595
2500+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M2.5

Tán Inox 304 DIN934 M2.5

MPN: N01M0251H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
500+ 595
2500+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 5000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M3

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M3

MPN: N01M0301A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 87
5000+ 71
25000+ 65
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M3

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M3

MPN: N01M0301D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 223
1000+ 172
5000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 1500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M3

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M3

MPN: N01M0301D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 334
1000+ 257
5000+ 241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 600 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 201 M3

Tán Inox 201 M3

MPN: N01M0301G00
Danh mục: Tán Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 144
2000+ 111
10000+ 104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 1850 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M3

Tán Inox 304 DIN934 M3

MPN: N01M0301H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
500+ 595
2500+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 18820 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 316 DIN934 M3

Tán Inox 316 DIN934 M3

MPN: N01M0301K00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
500+ 1,029
2500+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Tán Lục Giác Nhựa Nylon M3

Tán Lục Giác Nhựa Nylon M3

MPN: N01M0301NL
Danh mục: Tán Nhựa Nylon
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,768
200+ 2,131
1000+ 1,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M4

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M4

MPN: N01M0401A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 125
5000+ 103
25000+ 94
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M4

MPN: N01M0401D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 223
1000+ 172
5000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

MPN: N01M0401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 334
1000+ 257
5000+ 241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 2472 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 201 M4

Tán Inox 201 M4

MPN: N01M0401G00
Danh mục: Tán Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 158
2000+ 122
10000+ 114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Inox 304 DIN934 M4

Tán Inox 304 DIN934 M4

MPN: N01M0401H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 270
500+ 208
2500+ 194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 16395 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Lục Giác Ren Trái Inox 304 M4

Tán Lục Giác Ren Trái Inox 304 M4

MPN: N01M0401HL
Danh mục: Tán Ren Trái
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,366
200+ 1,822
1000+ 1,704
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Inox 316 DIN934 M4

Tán Inox 316 DIN934 M4

MPN: N01M0401K00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,238
500+ 953
2500+ 891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Lục Giác Nhựa Nylon M4

Tán Lục Giác Nhựa Nylon M4

MPN: N01M0401NL
Danh mục: Tán Nhựa Nylon
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,968
200+ 2,285
1000+ 2,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M5

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M5

MPN: N01M0501A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 107
500+ 82
2500+ 77
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 540 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M5

Tán Thép 8.8 Đen DIN934 M5

MPN: N01M0501D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 223
1000+ 172
5000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 5761 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết