BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Tiêu Chuẩn

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Rộng Cánh

Bề Rộng Cánh

Chiều Cao

Chiều Cao

Phân Loại

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Độ Dày Cánh

Độ Dày Cánh

Tán - Đai Ốc

Tán - Đai Ốc

Tán Inox 304 DIN934 M1.6

Mã sản phẩm: N01M0161H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 891 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 304 DIN934 M2

Mã sản phẩm: N01M0201H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 772 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 304 DIN934 M2.5

Mã sản phẩm: N01M0251H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 772 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M3

Mã sản phẩm: N01M0301A20
Đặt hàng tối thiểu: 1000 Con / Chẵn 1000 Con
Giá online: 101 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/07.
Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301D10
Đặt hàng tối thiểu: 1000 Con / Chẵn 1000 Con
Giá online: 223 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301D20
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 248 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 201 M3

Mã sản phẩm: N01M0301G00
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 223 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 304 DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 772 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 316 DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,337 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/07.
Tán Nhựa Nylon M3

Mã sản phẩm: N01M0301NL
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,768 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M4

Mã sản phẩm: N01M0401A20
Đặt hàng tối thiểu: 1000 Con / Chẵn 1000 Con
Giá online: 146 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/07.
Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401D10
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 322 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401D20
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 372 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 201 M4

Mã sản phẩm: N01M0401G00
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 248 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Tán Inox 304 DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401H00
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 329 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Tán Ren Trái Inox 304 M4

Mã sản phẩm: N01M0401HL
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,366 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Inox 316 DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,238 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Nhựa Nylon M4

Mã sản phẩm: N01M0401NL
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,968 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M5

Mã sản phẩm: N01M0501A20
Đặt hàng tối thiểu: 1000 Con / Chẵn 1000 Con
Giá online: 117 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M5

Mã sản phẩm: N01M0501D10
Đặt hàng tối thiểu: 1000 Con / Chẵn 1000 Con
Giá online: 223 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.