BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Tiêu Chuẩn

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Rộng Cánh

Bề Rộng Cánh

Chiều Cao

Chiều Cao

Phân Loại

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Độ Dày Cánh

Độ Dày Cánh

Tán - Đai Ốc

Tán - Đai Ốc

Tán Inox 304 DIN934 M1.6

Tán Inox 304 DIN934 M1.6

MPN: N01M0161H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
1000+ 686
3500+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M2

Tán Inox 304 DIN934 M2

MPN: N01M0201H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
1000+ 595
4000+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M2.5

Tán Inox 304 DIN934 M2.5

MPN: N01M0251H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
1000+ 595
4000+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 5000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M3

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M3

MPN: N01M0301A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 101
8000+ 78
30000+ 73
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M3

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M3

MPN: N01M0301D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 223
4000+ 172
15000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 56000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M3

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M3

MPN: N01M0301D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 273
3000+ 210
9000+ 196
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 47 ngày

Tán Inox 201 M3

Tán Inox 201 M3

MPN: N01M0301G00
Danh mục: Tán Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 198
4000+ 152
15000+ 143
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 1850 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 304 DIN934 M3

Tán Inox 304 DIN934 M3

MPN: N01M0301H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 772
1000+ 595
4000+ 556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 11320 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 316 DIN934 M3

Tán Inox 316 DIN934 M3

MPN: N01M0301K00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2000+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Tán Nhựa Nylon M3

Tán Nhựa Nylon M3

MPN: N01M0301NL
Danh mục: Tán Nhựa Nylon
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,768
300+ 2,131
1000+ 1,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M4

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M4

MPN: N01M0401A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 146
5000+ 113
20000+ 105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M4

MPN: N01M0401D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 322
4000+ 248
15000+ 232
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 26829 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

MPN: N01M0401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 421
3000+ 324
9000+ 303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 1472 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Inox 201 M4

Tán Inox 201 M4

MPN: N01M0401G00
Danh mục: Tán Inox 201
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 243
4000+ 187
15000+ 175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Inox 304 DIN934 M4

Tán Inox 304 DIN934 M4

MPN: N01M0401H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 307
3000+ 236
10000+ 221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Tán Ren Trái Inox 304 M4

Tán Ren Trái Inox 304 M4

MPN: N01M0401HL
Danh mục: Tán Ren Trái
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,366
400+ 1,822
1500+ 1,704
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Inox 316 DIN934 M4

Tán Inox 316 DIN934 M4

MPN: N01M0401K00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,238
750+ 953
2500+ 891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1430 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Nhựa Nylon M4

Tán Nhựa Nylon M4

MPN: N01M0401NL
Danh mục: Tán Nhựa Nylon
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,968
300+ 2,285
1000+ 2,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M5

Tán Thép 4.6 Mạ Kẽm M5

MPN: N01M0501A20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 107
8000+ 82
30000+ 77
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M5

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M5

MPN: N01M0501D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 223
4000+ 172
15000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 25661 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết