Loading...

Bản Lề - Chốt Cửa

Bản lề là một loại phụ kiện kỹ thuật được thiết kế và cấu tạo để làm cầu nối cố định giữa cánh cửa và khung bao cửa. Bản lề được cấu tạo là hai đối tượng kết nối bởi một trục xoay tương đối với nhau.

418 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 104,993 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,993 đ
Giá: 117,664 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 117,664 đ
Giá: 144,213 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,213 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 94,131 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,131 đ
Giá: 120,681 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,681 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 94,131 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,131 đ
Giá: 120,681 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,681 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 91,718 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 91,718 đ
Giá: 98,355 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 98,355 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn