BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bản lề cửa không tháo rời mạ đen Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-BK

Bản lề cửa không tháo rời mạ đen Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-BK

MPN: BYHCL65-4-ORING-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 147,242
10+ 132,517
50+ 125,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa không tháo rời mạ crom Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-CR

Bản lề cửa không tháo rời mạ crom Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-CR

MPN: BYHCL65-4-ORING-CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 159,759
10+ 143,783
50+ 135,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PL

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PL

MPN: BYHL-039-BK-PL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 448,352
10+ 403,517
50+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PR

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PR

MPN: BYHL-039-BK-PR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 448,352
10+ 403,517
50+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PL

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PL

MPN: BYHL-039-CR-PL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 448,352
10+ 403,517
50+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PR

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PR

MPN: BYHL-039-CR-PR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 448,352
10+ 403,517
50+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời crom Buyoung 12x65.2 BYHL028 CR

Bản lề cửa tháo rời crom Buyoung 12x65.2 BYHL028 CR

MPN: BYHL028CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 166,383
10+ 149,744
50+ 141,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa polacetal màu đen Buyoung 57.2x63.5 BYHL079-B

Bản lề nhựa polacetal màu đen Buyoung 57.2x63.5 BYHL079-B

MPN: BYHL079-B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 346,019
10+ 311,417
50+ 294,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1L

MPN: BYHL088-1L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 659,644
10+ 593,679
50+ 560,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1R

MPN: BYHL088-1R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 659,644
10+ 593,679
50+ 560,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2L

MPN: BYHL088-2L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 563,200
10+ 506,880
50+ 478,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2R

MPN: BYHL088-2R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 563,200
10+ 506,880
50+ 478,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2L

MPN: BYHL124-2L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2R

MPN: BYHL124-2R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa nhựa P.C màu đen Buyoung 19x72 BYHL127

Bản lề nhựa nhựa P.C màu đen Buyoung 19x72 BYHL127

MPN: BYHL127
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 192,150
10+ 172,935
50+ 163,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề không tháo rời thép màu crom Buyoung 33x63.5 BYHL777-40

Bản lề không tháo rời thép màu crom Buyoung 33x63.5 BYHL777-40

MPN: BYHL777-40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 204,667
10+ 184,200
50+ 173,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-L-316

Bản lề cửa tháo rời bên trái inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-L-316

MPN: BYHLS019-L-316
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,158,794
10+ 1,042,915
50+ 984,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-R-316

Bản lề cửa tháo rời bên phải inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-R-316

MPN: BYHLS019-R-316
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 1,158,794
10+ 1,042,915
50+ 984,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa Buyoung 53.2x57 BYHPAC6-WT-0

Bản lề nhựa Buyoung 53.2x57 BYHPAC6-WT-0

MPN: BYHPAC6-WT-0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 410,068
10+ 369,061
50+ 348,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa 120° Buyoung (53.2x57) 0.7 N.m BYHPAC6-WT-1-120

Bản lề nhựa 120° Buyoung (53.2x57) 0.7 N.m BYHPAC6-WT-1-120

MPN: BYHPAC6-WT-1-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 410,068
10+ 369,061
50+ 348,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày