BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kiểu Bản Lề

Góc Xoay

Phân Loại

Kiểu Chốt Cửa

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Vật Liệu

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Thương Hiệu

Vị Trí

Góc Xoay

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Chốt

Đường Kính Chốt

Đường Kính Lỗ Bậc

Kích Thước (J)

Kích Thước (K)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (V)

Kích Thước (Z)

Kích Thước Góc (A)

Đường Kính (A)

Đường Kính (R)

Kích Thước (E)

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Bản Lề - Chốt Cửa

Bản Lề - Chốt Cửa

Bản lề cửa không tháo rời mạ đen Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-BK

Bản lề cửa không tháo rời mạ đen Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-BK

MPN: BYHCL65-4-ORING-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 147,242
10+ 132,517
20+ 125,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa không tháo rời mạ crom Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-CR

Bản lề cửa không tháo rời mạ crom Buyoung 13x30 BYHCL65-4-ORING-CR

MPN: BYHCL65-4-ORING-CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 159,759
10+ 143,783
20+ 135,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PL

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PL

MPN: BYHL-039-BK-PL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 448,352
4+ 403,517
8+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PR

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ đen Buyoung 35x64 BYHL-039-BK-PR

MPN: BYHL-039-BK-PR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 448,352
4+ 403,517
8+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PL

Bản lề cửa tháo rời bên trái mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PL

MPN: BYHL-039-CR-PL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 448,352
4+ 403,517
8+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PR

Bản lề cửa tháo rời bên phải mạ crom Buyoung 35x64 BYHL-039-CR-PR

MPN: BYHL-039-CR-PR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 448,352
4+ 403,517
8+ 381,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời crom Buyoung 12x65.2 BYHL028 CR

Bản lề cửa tháo rời crom Buyoung 12x65.2 BYHL028 CR

MPN: BYHL028CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 166,383
10+ 149,744
20+ 141,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa polacetal màu đen Buyoung 57.2x63.5 BYHL079-B

Bản lề nhựa polacetal màu đen Buyoung 57.2x63.5 BYHL079-B

MPN: BYHL079-B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 346,019
4+ 311,418
8+ 294,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1L

MPN: BYHL088-1L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 659,644
4+ 593,679
8+ 560,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 54x75 BYHL088-1R

MPN: BYHL088-1R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 659,644
4+ 593,679
8+ 560,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2L

MPN: BYHL088-2L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 563,200
4+ 506,880
8+ 478,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm Buyoung 59.6x60 BYHL088-2R

MPN: BYHL088-2R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 563,200
4+ 506,880
8+ 478,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2L

Bản lề cửa tháo rời bên trái hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2L

MPN: BYHL124-2L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
20+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2R

Bản lề cửa tháo rời bên phải hợp kim kẽm + sắt Buyoung 41x43.5 BYHL124-2R

MPN: BYHL124-2R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
20+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa nhựa P.C màu đen Buyoung 19x72 BYHL127

Bản lề nhựa nhựa P.C màu đen Buyoung 19x72 BYHL127

MPN: BYHL127
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 192,150
10+ 172,935
20+ 163,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bản lề không tháo rời thép màu crom Buyoung 33x63.5 BYHL777-40

Bản lề không tháo rời thép màu crom Buyoung 33x63.5 BYHL777-40

MPN: BYHL777-40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 204,667
10+ 184,200
20+ 173,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên trái inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-L-316

Bản lề cửa tháo rời bên trái inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-L-316

MPN: BYHLS019-L-316
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,158,794
2+ 1,042,915
4+ 984,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề cửa tháo rời bên phải inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-R-316

Bản lề cửa tháo rời bên phải inox 316 Buyoung 32.5x51 BYHLS019-R-316

MPN: BYHLS019-R-316
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,158,794
2+ 1,042,915
4+ 984,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bản lề nhựa Buyoung 53.2x57 BYHPAC6-WT-0

Bản lề nhựa Buyoung 53.2x57 BYHPAC6-WT-0

MPN: BYHPAC6-WT-0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 410,068
4+ 369,061
8+ 348,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Bản lề nhựa 120° Buyoung (53.2x57) 0.7 N.m BYHPAC6-WT-1-120

Bản lề nhựa 120° Buyoung (53.2x57) 0.7 N.m BYHPAC6-WT-1-120

MPN: BYHPAC6-WT-1-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 410,068
4+ 369,061
8+ 348,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày