BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Loại Thước

Thước Đo Cao

Thước Đo Cao

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 192-130-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,454,180
2+ 10,245,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131 (0-450mm/0.01mm)

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131 (0-450mm/0.01mm)

MPN: 192-131-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,848,600
2+ 17,491,628
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132 (0-600mm/0.01mm)

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132 (0-600mm/0.01mm)

MPN: 192-132-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,384,560
2+ 21,936,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 192-613-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,808,340
2+ 17,452,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm/0.01mm)

MPN: 192-614-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 24,357,300
2+ 23,870,154
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-102 (0-300mm/0.02mm)

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-102 (0-300mm/0.02mm)

MPN: 514-102-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,092,260
2+ 7,930,415
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-104 (0-450mm/0.02mm)

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-104 (0-450mm/0.02mm)

MPN: 514-104-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,567,200
2+ 15,255,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-106 (0-600mm/0.02mm)

Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-106 (0-600mm/0.02mm)

MPN: 514-106-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,197,100
2+ 19,793,158
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-302 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-302 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 570-302-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,870,620
2+ 8,693,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-304 (0-600mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-304 (0-600mm/0.01mm)

MPN: 570-304-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,808,760
2+ 15,492,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312 (0-300mm/0-12inch x0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312 (0-300mm/0-12inch x0.01mm)

MPN: 570-312-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,850,280
2+ 9,653,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-313 (0-450mm/0-18inch x0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-313 (0-450mm/0-18inch x0.01mm)

MPN: 570-313-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,419,580
2+ 15,111,189
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314 (0-600mm/0-24inch x0.01mm)

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314 (0-600mm/0-24inch x0.01mm)

MPN: 570-314-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,566,780
2+ 17,215,445
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày