BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Bề Rộng

Bề Rộng

Khối Lượng

Vật Liệu

Màng Co

Màng Co

Có 17 sản phẩm
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E300-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-240
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E600-310
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 250mm, 2Kg (Lõi 500g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E250-200A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 250mm, 2Kg (Lõi 500g/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E250-200B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-240B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,6 Kg (Lõi 500g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-260A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,6 Kg (Lõi 500g/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-260B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 3Kg (Lõi 0.5Kg/Ø50)

Mã sản phẩm: 6301E500-300A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 3Kg (Lõi 0.5Kg/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-300B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 4Kg (Lõi 500g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-400A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 4Kg (Lõi 500g/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-400B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-500B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E500-600B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø77)

Mã sản phẩm: 6301E600-310B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon