BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Bề Rộng

Bề Rộng

Khối Lượng

Vật Liệu

Màng Co

Màng Co

Có 8 sản phẩm
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E200-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E300-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E400-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-240
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E600-310
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E1000-1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon