Loading...

Lông Đền Phẳng - Flat Washer

Lông Đền Phẳng (Flat Washer) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng trong việc lắp ráp, ghép nối các chi tiết. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 125, dùng để bảo vệ các bề mặt ghép nối, bằng cách phân bố đều mô-men xoắn khi bulong hay vít được siết chặt, ngăn chặn sự ăn mòn giữa bulong, vít thép với các bề mặt vật liệu khác. Lông đền phẳng có nhiều kích thước, tùy vào mục đích sử dụng, thiết kế để chọn loại lông đền phù hợp.

182 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 235 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,750 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ
Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 350 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,500 đ
Giá: 441 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,250 đ
Giá: 327 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 81,750 đ
Giá: 61 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 15,250 đ
Giá: 140 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 35,000 đ
Giá: 233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,250 đ
Giá: 233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,250 đ
Giá: 396 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ
Giá: 110 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 27,500 đ
Giá: 319 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 79,750 đ
Giá: 173 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 43,250 đ
Giá: 396 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ
Giá: 1,026 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,500 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn