MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lông Đền Phẳng (Flat Washer)

Đường Kính Ngoài (d1)
Đường Kính Trong (d)
Bề Dày (h)
Dùng Cho Bulong
Xử Lý Bề Mặt
Vật Liệu

Lông Đền Phẳng (Flat Washer)