Loading...

Tay Vặn Tự Động

Tay vặn tự động (Ratchet Handle) là một dụng cụ cầm tay có cơ cấu bánh cóc cho phép siết chặt bulong, ốc vít khi xoay theo chiều kim đồng hồ và xoay tự do khi bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ. Gạt công tắc trên đầu tay vặn sẽ đảo ngược hoạt động để nới lỏng bulong ốc vít.

64 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 482,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 482,900 đ

Cần Tự Động Dr.3/4 - 500mm Sata 16901

Giá: 3,109,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,109,700 đ
Giá: 629,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 629,200 đ
Giá: 349,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 349,800 đ
Giá: 779,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 779,900 đ
Giá: 651,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 651,200 đ
Giá: 623,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 623,700 đ
Giá: 786,001 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 786,001 đ
Giá: 872,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 872,300 đ
Giá: 676,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 676,500 đ
Giá: 1,008,823 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,008,823 đ
Giá: 519,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 519,200 đ
Giá: 850,889 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 850,889 đ
Giá: 921,898 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 921,898 đ

Tay Vặn Đảo Chiều TOP KOGYO RH-3R

Giá: 1,015,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,015,300 đ
Giá: 759,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 759,000 đ

Tay Vặn Đảo Chiều TOP KOGYO RH-4R

Giá: 1,049,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,049,400 đ

Tay Vặn Đảo Chiều TOP KOGYO RH-4

Giá: 1,137,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,137,400 đ
Giá: 1,207,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,207,800 đ
Giá: 1,478,954 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,478,954 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn