BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Chiều Dài Thước

Chiều Dài Thước

Chiều Rộng Thước

Chiều Rộng Thước

Độ Phân Giải

Thước Cuộn, Thước Dây

Thước Cuộn, Thước Dây

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

MPN: 30-608L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 67,199
20+ 61,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

MPN: 30-611L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,040
20+ 69,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

MPN: 34-104N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 336,001
4+ 309,120
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

MPN: 34-105N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 362,601
4+ 333,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

MPN: 34-107N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 404,999
2+ 372,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

MPN: 34-108N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 445,500
2+ 409,860
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

MPN: 34-133
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 438,750
2+ 403,651
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

MPN: 34-260
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 277,200
4+ 255,024
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

MPN: 34-262
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 389,200
4+ 358,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

MPN: 34-297
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 358,400
4+ 329,728
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

MPN: 34-298
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 457,500
2+ 448,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

MPN: 34-777
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,012,600
2+ 992,348
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

MPN: 34-791
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,800
2+ 526,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

MPN: 34-792
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 501,420
2+ 491,392
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

MPN: 34-794
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 590,480
2+ 578,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép 2M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1620KD

Thước cuộn thép 2M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1620KD

MPN: ALCP-1620KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 231,000
4+ 212,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cuộn thép 3.5M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1635KD

Thước cuộn thép 3.5M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1635KD

MPN: ALCP-1635KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 261,800
4+ 240,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 19mm Niigata Seiki ALCP-1955KD

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 19mm Niigata Seiki ALCP-1955KD

MPN: ALCP-1955KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,250
2+ 341,550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 25mm Niigata Seiki ALCP-2555KD

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 25mm Niigata Seiki ALCP-2555KD

MPN: ALCP-2555KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,440
2+ 420,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m vạch Kaidan rộng 12.5mm Niigata Seiki GFM-30KD

Thước dây sợi thủy tinh 30m vạch Kaidan rộng 12.5mm Niigata Seiki GFM-30KD

MPN: GFM-30KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,680
2+ 1,367,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày