BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

MPN: 30-608L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 53,760
10+ 49,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

MPN: 30-611L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 67,199
10+ 61,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

MPN: 34-104N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 268,799
4+ 247,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

MPN: 34-105N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 290,081
4+ 266,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

MPN: 34-107N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,001
2+ 298,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

MPN: 34-108N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 356,400
2+ 327,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

MPN: 34-133
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,000
2+ 322,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

MPN: 34-260
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 221,760
4+ 204,019
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

MPN: 34-262
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 311,361
4+ 286,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

MPN: 34-297
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 286,721
4+ 263,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

MPN: 34-298
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 366,000
2+ 358,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

MPN: 34-777
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 810,080
2+ 793,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

MPN: 34-791
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,440
2+ 420,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

MPN: 34-792
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 401,136
2+ 393,113
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

MPN: 34-794
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 472,384
2+ 462,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép 2M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1620KD

Thước cuộn thép 2M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1620KD

MPN: ALCP-1620KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,000
4+ 212,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cuộn thép 3.5M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1635KD

Thước cuộn thép 3.5M vạch kaidan bản rộng 16mm Niigata Seiki ALCP-1635KD

MPN: ALCP-1635KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 261,800
4+ 240,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Tồn kho: 16 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 19mm Niigata Seiki ALCP-1955KD

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 19mm Niigata Seiki ALCP-1955KD

MPN: ALCP-1955KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,250
2+ 341,550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 11 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 25mm Niigata Seiki ALCP-2555KD

Thước cuộn thép 5.5M vạch kaidan bản rộng 25mm Niigata Seiki ALCP-2555KD

MPN: ALCP-2555KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,440
2+ 420,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước dây sợi thủy tinh 30m vạch Kaidan rộng 12.5mm Niigata Seiki GFM-30KD

Thước dây sợi thủy tinh 30m vạch Kaidan rộng 12.5mm Niigata Seiki GFM-30KD

MPN: GFM-30KD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,680
2+ 1,367,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết