BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Panme Đo Chiều Cao Mép Gấp (Crimp Height)

Panme Đo Chiều Cao Mép Gấp (Crimp Height)

Có 3 sản phẩm
Panme cơ đo chiều cao mép gấp Mitutoyo 112-401 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 112-401-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,413,950 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp Mitutoyo 342-271-30 (0-20mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 342-271-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,313,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp Mitutoyo 342-371-30 (0-20mm/0-0.8inch x0.001mm)

Mã sản phẩm: 342-371-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,890,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon