BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Thước Cặp

Thước Cặp

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-151 (0-450mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-151 (0-450mm/0.02mm)

MPN: 160-151-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,863,700
2+ 9,666,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153 (0-600mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153 (0-600mm/0.02mm)

MPN: 160-153-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,971,060
2+ 9,771,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-155 (0-1000mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-155 (0-1000mm/0.02mm)

MPN: 160-155-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,029,560
2+ 18,648,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-157 (0-1500mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-157 (0-1500mm/0.02mm)

MPN: 160-157-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 36,636,600
2+ 35,903,868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-159 (0-2000mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-159 (0-2000mm/0.02mm)

MPN: 160-159-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 45,131,460
2+ 44,228,831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

MPN: 36-111-23
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,264
2+ 1,065,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

MPN: 36-150-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 784,704
2+ 769,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-200mm Stanley 36-200-23C

Thước cặp cơ 0-200mm Stanley 36-200-23C

MPN: 36-200-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,126,304
2+ 1,103,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-300mm Stanley 36-300-23C

Thước cặp cơ 0-300mm Stanley 36-300-23C

MPN: 36-300-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,789,984
2+ 1,754,185
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-150mm PRO Stanley 37-150-23C

Thước cặp điện tử 0-150mm PRO Stanley 37-150-23C

MPN: 37-150-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,293,200
2+ 1,267,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-200mm PRO Stanley 37-200-23C

Thước cặp điện tử 0-200mm PRO Stanley 37-200-23C

MPN: 37-200-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,013,488
2+ 1,973,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-300mm PRO Stanley 37-300-23C

Thước cặp điện tử 0-300mm PRO Stanley 37-300-23C

MPN: 37-300-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,579,568
2+ 2,527,977
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

MPN: 500-151-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,381,840
2+ 3,314,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

MPN: 500-152-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 500-153-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,803,520
2+ 8,627,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6inch; x0.01mm)

MPN: 500-171-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,395,260
2+ 3,327,355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch; x0.01mm)

MPN: 500-172-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch; x0.01mm)

MPN: 500-173-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,259,800
2+ 9,074,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

MPN: 500-181-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,684,000
2+ 2,630,320
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

MPN: 500-182-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,328,160
2+ 3,261,597
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày