BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Phạm Vi Đo

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Độ Chính Xác

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-151 (0-450mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-151 (0-450mm/0.02mm)

MPN: 160-151-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,863,700
2+ 9,666,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153 (0-600mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153 (0-600mm/0.02mm)

MPN: 160-153-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,971,060
2+ 9,771,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-155 (0-1000mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-155 (0-1000mm/0.02mm)

MPN: 160-155-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 19,029,560
2+ 18,648,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-157 (0-1500mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-157 (0-1500mm/0.02mm)

MPN: 160-157-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 36,636,600
2+ 35,903,868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-159 (0-2000mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-159 (0-2000mm/0.02mm)

MPN: 160-159-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 45,131,460
2+ 44,228,831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

MPN: 36-111-23
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 941,840
2+ 923,003
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

MPN: 36-150-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 680,272
2+ 666,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-200mm Stanley 36-200-23C

Thước cặp cơ 0-200mm Stanley 36-200-23C

MPN: 36-200-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 976,000
2+ 956,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-300mm Stanley 36-300-23C

Thước cặp cơ 0-300mm Stanley 36-300-23C

MPN: 36-300-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,550,864
2+ 1,519,847
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-150mm PRO Stanley 37-150-23C

Thước cặp điện tử 0-150mm PRO Stanley 37-150-23C

MPN: 37-150-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,120,448
2+ 1,098,039
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-200mm PRO Stanley 37-200-23C

Thước cặp điện tử 0-200mm PRO Stanley 37-200-23C

MPN: 37-200-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,745,088
2+ 1,710,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 0-300mm PRO Stanley 37-300-23C

Thước cặp điện tử 0-300mm PRO Stanley 37-300-23C

MPN: 37-300-23C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,303,360
2+ 2,257,293
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

MPN: 500-151-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,381,840
2+ 3,314,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 35 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

MPN: 500-152-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 13 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

MPN: 500-153-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,803,520
2+ 8,627,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 46 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6inch; x0.01mm)

MPN: 500-171-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,395,260
2+ 3,327,355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 13 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch; x0.01mm)

MPN: 500-172-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 26 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch; x0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch; x0.01mm)

MPN: 500-173-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,259,800
2+ 9,074,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 94 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

MPN: 500-181-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,684,000
2+ 2,630,320
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 159 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

MPN: 500-182-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,328,160
2+ 3,261,597
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 169 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết