Loading...

Vít Tôn Đầu Lục Giác

Vít Bắn Tôn Đầu Lục Giác (Hex Head Roofing Screws) hay còn gọi là vít tự khoan đầu lục giác. Là một dạng vít tự khoan có đầu lục giác 6 cạnh, đuôi vít hình đuôi cá, phần thân tiện ren. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7504K bằng vật liệu thép hoặc thép không gỉ (inox 410). Ứng dụng rộng rãi trong ngành nhôm kính và các ngành xây dựng được sử dụng để bắn mái tôn, liên kết tấm lợp với xà gồ, các thanh kim loại nhằm tạo khung, lắp ghép giá kệ hàng hóa… Ngoài khả năng tự khoan vít bắn tôn đầu lục giác còn có gắn sẵn lông đền bằng nhựa dẻo để đảm bảo chống dột cho các mối ghép trên mái. Đầu của loại vít bắn tôn này được làm theo hình lục giác 6 cạnh để dễ bắn hơn.

48 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 104,474 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 104,474 đ
Giá: 142,346 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 142,346 đ
Giá: 178,911 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 178,911 đ
Giá: 228,536 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 228,536 đ
Giá: 275,549 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 275,549 đ
Giá: 330,398 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 330,398 đ
Giá: 523,674 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 523,674 đ
Giá: 126,674 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 126,674 đ
Giá: 2,166 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 108,300 đ
Giá: 3,112 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 155,600 đ
Giá: 2,515 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 2,515 đ
Giá: 4,644 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 4,644 đ
Giá: 466 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 233,000 đ
Giá: 34,863 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 34,863 đ
Giá: 513 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,500 đ
Giá: 37,778 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,778 đ
Giá: 570 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,000 đ
Giá: 41,276 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,276 đ
Giá: 646 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 323,000 đ
Giá: 46,174 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 46,174 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn