BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Vít Tôn Đầu Lục Giác

Vít Tôn Đầu Lục Giác

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 19mm

Mã sản phẩm: V0248019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 861 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 871 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 32mm

Mã sản phẩm: V0248032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 968 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 38mm

Mã sản phẩm: V0248038X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,097 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 45mm

Mã sản phẩm: V0248045X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,574 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,015 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,388 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 138,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

Mã sản phẩm: V0248040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,053 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,843 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 237,353 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 303,188 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 90mm

Mã sản phẩm: V0248090A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 365,558 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 100mm

Mã sản phẩm: V0248100A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 438,323 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (180-200 Con) #12 x 125mm

Mã sản phẩm: V0248125A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 694,733 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon