BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Chiều Rộng Cổ Dê

Chiều Rộng Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Size Bulong

Thương Hiệu

Vật Liệu

Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng

Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng

Có 31 sản phẩm
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 34-37mm OBHD-37

Mã sản phẩm: OBHD-37
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 96,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 37-40mm OBHD-40

Mã sản phẩm: OBHD-40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 99,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 40-43mm OBHD-43

Mã sản phẩm: OBHD-43
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 102,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 43-47mm OBHD-47

Mã sản phẩm: OBHD-47
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 115,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 51-55mm OBHD-55

Mã sản phẩm: OBHD-55
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 120,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 59-63mm OBHD-63

Mã sản phẩm: OBHD-63
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 126,001 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 63-68mm OBHD-68

Mã sản phẩm: OBHD-68
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 130,501 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 68-73mm OBHD-73

Mã sản phẩm: OBHD-73
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 172,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 79-85mm OBHD-85

Mã sản phẩm: OBHD-85
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 184,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 85-91mm OBHD-91

Mã sản phẩm: OBHD-91
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 189,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 91-97mm OBHD-97

Mã sản phẩm: OBHD-97
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 193,501 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 97-104mm OBHD-104

Mã sản phẩm: OBHD-104
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 198,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 104-112mm OBHD-112

Mã sản phẩm: OBHD-112
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 205,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 112-121mm OBHD-121

Mã sản phẩm: OBHD-121
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 210,001 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 121-130mm OBHD-130

Mã sản phẩm: OBHD-130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 217,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 130-140mm OBHD-140

Mã sản phẩm: OBHD-140
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 322,501 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 140-150mm OBHD-150

Mã sản phẩm: OBHD-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 328,501 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 150-162mm OBHD-162

Mã sản phẩm: OBHD-162
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 335,999 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 162-174mm OBHD-174

Mã sản phẩm: OBHD-174
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 345,001 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Siết Cổ Dê Chịu Tải Nặng Orbit Ống 174-187mm OBHD-187

Mã sản phẩm: OBHD-187
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 352,499 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon