Loading...

Mỏ Lết Răng

Mỏ lết răng (pipe wrench) hay còn được gọi là kìm nước là một dụng cụ cầm tay có thiết kế hàm có thể điều chỉnh được và đặc biệt hàm có các răng lớn thường được sử dụng trong việc siết chặt hoặc nới lỏng các ống nước, ống khí, ống dẫn dầu, và nhiều loại ống tròn... Mỏ lết răng thường được sử dụng trong ngành xây dựng, sửa chữa, và lắp đặt các hệ thống ống nước và khí.

58 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mỏ Lết Răng 6Inch/150mm Stanley 87-620

Giá: 170,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 170,500 đ

Mỏ Lết Răng 8Inch/200mm Stanley 87-621

Giá: 214,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,500 đ

Mỏ Lết Răng 10Inch/250mm Stanley 87-622

Giá: 254,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 254,100 đ

Mỏ Lết Răng 12Inch/300mm Stanley 87-623

Giá: 400,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 400,400 đ

Mỏ Lết Răng 14Inch/350mm Stanley 87-624

Giá: 474,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 474,100 đ

Mỏ Lết Răng 18Inch/450mm Stanley 87-625

Giá: 680,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 680,900 đ

Mỏ Lết Răng 24Inch/600mm Stanley 87-626

Giá: 1,100,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,100,000 đ

Mỏ Lết Răng 36Inch/900mm Stanley 87-627

Giá: 1,806,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,806,200 đ

Mỏ Lết Răng Nhôm 10inch Sata 70823

Giá: 440,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 440,000 đ

Mỏ Lết Răng Nhôm 12inch Sata 70824

Giá: 609,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 609,400 đ

Mỏ Lết Răng Nhôm 24inch Sata 70827

Giá: 1,579,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,579,600 đ

Mỏ Lết Răng Nhôm 48inch Sata 70829

Giá: 5,539,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,539,600 đ
Giá: 1,219,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,219,900 đ
Giá: 1,699,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,699,500 đ
Giá: 2,869,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,869,900 đ
Giá: 4,859,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,859,800 đ

Mỏ Lết Răng 8 inch/200 mm SATA 70812

Giá: 224,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 224,400 đ

Mỏ Lết Răng 10 inch/250 mm SATA 70813

Giá: 339,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 339,900 đ

Mỏ Lết Răng Cưa Top Kogyo TPW-0832

Giá: 2,442,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,442,000 đ

Mỏ Lết Răng 12 inch/300 mm SATA 70814

Giá: 429,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 429,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn