Loading...

Mũi Vát Mép Có Lỗ

Mũi vát sử dụng để vát mép lỗ cho các mối lắp bulong đầu côn, rivet côn. Mũi vát cũng thường sử dụng để vát mép lỗ trong làm nguội loại bỏ góc sắt nhọn. Mũi vát mép có lỗ hay còn gọi là mũi vát mép không có lưỡi cắt. Phoi cắt sinh ra được thoát ra thông qua lỗ cắt ngang mũi vát mép. Thường sử dụng cho các vật liệu như Nhôm, Nhựa,... phoi dễ bị dích lại trong quá trình gia công cắt.

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn