BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính (D2)

Đường Kính (D1)

Khuyên Dùng

Góc

Tên Sản Phẩm

Mũi Vát Mép Có Lỗ

Mũi Vát Mép Có Lỗ

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 10x6x45

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 10x6x45

MPN: C1109100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 223,300
5+ 212,135
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 15x8x55

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 15x8x55

MPN: C1109150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 315,700
5+ 299,915
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 20x10x65

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 20x10x65

MPN: C1109200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 499,400
5+ 474,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 25x12x78

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 25x12x78

MPN: C1109250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 851,400
2+ 808,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 30x12x88

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 30x12x88

MPN: C1109300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,282,600
2+ 1,218,470
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 35x16x110

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 35x16x110

MPN: C1109350
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,040,500
2+ 1,938,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 40x16x115

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 40x16x115

MPN: C1109400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,717,000
2+ 2,581,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 45x16x120

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 45x16x120

MPN: C1109450
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,522,200
2+ 3,346,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 50x16x130

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 50x16x130

MPN: C1109500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,633,200
2+ 4,401,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày