BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Nguồn Đầu Vào

Công Suất Đầu Ra

Dòng Hàn

Khoảng Điện Áp

Kích Thước Que Hàn

Kích Thước Que Hàn

Hàn Que Liên Tục

Dây Hàn

Máy Hàn

Máy Hàn

Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33098

Mã sản phẩm: MS-CT33098
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,624,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Hàn Điện Tử Crown 160A-230V CT 33099

Mã sản phẩm: MS-CT33099
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,875,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Hàn Điện Tử Crown 200A-230V CT 33100

Mã sản phẩm: MS-CT33100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,999,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33102

Mã sản phẩm: MS-CT33102
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,412,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn que Hugong 230V-9KVA ESTICK 200 III

Mã sản phẩm: MS-ESTICK200III
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,250,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn MIG Hugong 230V-6,4KVA ETIG 200 III

Mã sản phẩm: MS-ETIG200III
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,987,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn que Hugong 230V-5,06KVA EXTREME 120 III

Mã sản phẩm: MS-EXTREME120III
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,500,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn que Hugong 230V-5,75KVA EXTREME 140 III

Mã sản phẩm: MS-EXTREME140III
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,875,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn que Hugong 230V-6,9KVA EXTREME 160 III

Mã sản phẩm: MS-EXTREME160III
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,537,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn MIG Hugong 230V-7,36KVA EXTREMIG 180W III

Mã sản phẩm: MS-EXTREMIG180WIII
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,200,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn MIG Hugong 230V-8,28KVA EXTREMIG 200LCD

Mã sản phẩm: MS-EXTREMIG200LCD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 16,875,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy hàn MIG Hugong 230V-8,64KVA EXTREMIG 200W III

Mã sản phẩm: MS-EXTREMIG200WIII
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,662,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 180A-220V-10KVA HK-H180D

Mã sản phẩm: MS-HK-H180D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,902,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 200A-220V-13KVA HK-H200D

Mã sản phẩm: MS-HK-H200D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,348,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250D

Mã sản phẩm: MS-HK-H250D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,708,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-24KVA HK-H250D2P-380V

Mã sản phẩm: MS-HK-H250D2P-380V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,097,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250N

Mã sản phẩm: MS-HK-H250N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,945,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 300A-220V-24KVA HK-H300D

Mã sản phẩm: MS-HK-H300D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,070,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-18KVA HK-H300D2P-380V

Mã sản phẩm: MS-HK-H300D2P-380V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,319,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy biến thế hàn Hồng Ký 350A-220V-380V-28KVA HK-H350D

Mã sản phẩm: MS-HK-H350D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,875,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.