Loading...

Máy Hàn

Máy hàn (Welding machine) là công cụ dùng để kết dính 2 vật liệu tách biệt lại với nhau thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó và có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu bổ sung.

55 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mỏ Hàn 30W, 220V SATA 03210

Giá: 209,520 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 209,520 đ

Mỏ Hàn 60W, 220V SATA 03240

Giá: 239,760 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 239,760 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 449,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 449,280 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ
Giá: 49,680 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 49,680 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ
Giá: 49,680 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 49,680 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ
Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ

Đầu Mỏ Hàn Chì Nhọn Sata 30W 03211

Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ

Đầu Mỏ Hàn Chì Nhọn Sata 40W 03212

Giá: 44,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,280 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn