BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33098

Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33098

MPN: MS-CT33098
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,624,600
2+ 2,493,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hàn Điện Tử Crown 160A-230V CT 33099

Máy Hàn Điện Tử Crown 160A-230V CT 33099

MPN: MS-CT33099
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,875,400
2+ 2,731,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hàn Điện Tử Crown 200A-230V CT 33100

Máy Hàn Điện Tử Crown 200A-230V CT 33100

MPN: MS-CT33100
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,999,600
2+ 3,799,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33102

Máy Hàn Điện Tử Crown 140A-230V CT 33102

MPN: MS-CT33102
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,412,300
2+ 2,291,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn que Hugong 230V-9KVA ESTICK 200 III

Máy hàn que Hugong 230V-9KVA ESTICK 200 III

MPN: MS-ESTICK200III
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,250,400
2+ 4,037,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn MIG Hugong 230V-6,4KVA ETIG 200 III

Máy hàn MIG Hugong 230V-6,4KVA ETIG 200 III

MPN: MS-ETIG200III
Danh mục: Máy Hàn MIG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,987,000
2+ 8,537,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn que Hugong 230V-5,06KVA EXTREME 120 III

Máy hàn que Hugong 230V-5,06KVA EXTREME 120 III

MPN: MS-EXTREME120III
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,500,300
2+ 2,375,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn que Hugong 230V-5,75KVA EXTREME 140 III

Máy hàn que Hugong 230V-5,75KVA EXTREME 140 III

MPN: MS-EXTREME140III
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,875,400
2+ 2,731,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn que Hugong 230V-6,9KVA EXTREME 160 III

Máy hàn que Hugong 230V-6,9KVA EXTREME 160 III

MPN: MS-EXTREME160III
Danh mục: Máy Hàn Que
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,537,600
2+ 3,360,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn MIG Hugong 230V-7,36KVA EXTREMIG 180W III

Máy hàn MIG Hugong 230V-7,36KVA EXTREMIG 180W III

MPN: MS-EXTREMIG180WIII
Danh mục: Máy Hàn MIG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,200,400
2+ 8,740,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn MIG Hugong 230V-8,28KVA EXTREMIG 200LCD

Máy hàn MIG Hugong 230V-8,28KVA EXTREMIG 200LCD

MPN: MS-EXTREMIG200LCD
Danh mục: Máy Hàn MIG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 16,875,100
2+ 16,031,345
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy hàn MIG Hugong 230V-8,64KVA EXTREMIG 200W III

Máy hàn MIG Hugong 230V-8,64KVA EXTREMIG 200W III

MPN: MS-EXTREMIG200WIII
Danh mục: Máy Hàn MIG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,662,400
2+ 9,179,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 500A-380V-28.3KVA HK-H180D

Máy biến thế hàn Hồng Ký 500A-380V-28.3KVA HK-H180D

MPN: MS-HK-H180D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,902,600
2+ 5,607,470
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 200A-220V-13KVA HK-H200D

Máy biến thế hàn Hồng Ký 200A-220V-13KVA HK-H200D

MPN: MS-HK-H200D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,348,000
2+ 6,980,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250D

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250D

MPN: MS-HK-H250D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,708,600
2+ 9,223,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-24KVA HK-H250D2P-380V

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-24KVA HK-H250D2P-380V

MPN: MS-HK-H250D2P-380V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,097,900
2+ 10,543,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250N

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-18KVA HK-H250N

MPN: MS-HK-H250N
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,945,400
2+ 6,598,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 300A-220V-24KVA HK-H300D

Máy biến thế hàn Hồng Ký 300A-220V-24KVA HK-H300D

MPN: MS-HK-H300D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,070,300
2+ 11,466,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-18KVA HK-H300D2P-380V

Máy biến thế hàn Hồng Ký 250A-220V-380V-18KVA HK-H300D2P-380V

MPN: MS-HK-H300D2P-380V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,319,900
2+ 12,653,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy biến thế hàn Hồng Ký 350A-220V-380V-28KVA HK-H350D

Máy biến thế hàn Hồng Ký 350A-220V-380V-28KVA HK-H350D

MPN: MS-HK-H350D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,875,400
2+ 13,181,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày