Loading...

Bulong Vòng

Bu lông vòng hay còn gọi là tán vòng. Là một sản phẩm cơ khí giúp các chi tiết được gắn kết một cách vững chắc, bền bỉ . Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 580, có hình dạng đầu tròn có thể luồn dây hoặc luồn thanh hình trụ qua nhằm để nâng hạ kết cấu. Phần thân được tiện ren hệ mét để liên kết với lỗ đã được ta rô ren. Bu lông vòng được liên kết với một kết cấu thông qua một lỗ đã ta rô ren, qua đó để nâng hạ một kết cấu lên xuống theo ý muốn của người sử dụng. Ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như xây dựng, hàng hải…

49 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 9,544 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,440 đ
Giá: 9,562 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,620 đ
Giá: 21,206 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,030 đ
Giá: 18,895 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,475 đ
Giá: 9,896 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 98,960 đ
Giá: 17,454 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,270 đ
Giá: 37,700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 188,500 đ
Giá: 26,720 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,600 đ
Giá: 29,641 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,205 đ
Giá: 54,194 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 270,970 đ
Giá: 41,989 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 209,945 đ
Giá: 19,155 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,775 đ
Giá: 42,855 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,275 đ
Giá: 85,676 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,676 đ
Giá: 49,624 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 248,120 đ
Giá: 25,717 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,585 đ
Giá: 76,970 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 76,970 đ
Giá: 130,902 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,902 đ
Giá: 67,294 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 336,470 đ
Giá: 28,734 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,670 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn