BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren (d)

Chiều Cao (h)

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Chiều Dài Ren (b)

Bulong Vòng DIN 580

Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M6

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M6

MPN: B23M0601TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,000.00
>=10  (Con) 10,500.00
>=50  (Con) 9,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M8

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M8

MPN: B23M0801TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,000.00
>=10  (Con) 10,500.00
>=50  (Con) 9,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M8

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M8

MPN: B23M0801TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 25,000.00
>=10  (Con) 18,750.00
>=50  (Con) 16,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M10

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M10

MPN: B23M1001TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 18,000.00
>=10  (Con) 13,500.00
>=50  (Con) 11,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M10

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M10

MPN: B23M1001TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 39,000.00
>=10  (Con) 29,250.00
>=50  (Con) 25,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M12

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M12

MPN: B23M1201TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 27,600.00
>=10  (Con) 20,700.00
>=50  (Con) 17,940.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M12

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M12

MPN: B23M1201TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 61,000.00
>=10  (Con) 45,750.00
>=50  (Con) 39,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M14

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M14

MPN: B23M1401TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 30,000.00
>=10  (Con) 22,500.00
>=50  (Con) 19,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M14

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M14

MPN: B23M1401TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 72,000.00
>=5  (Con) 54,000.00
>=25  (Con) 46,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M16

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M16

MPN: B23M1601TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 41,000.00
>=5  (Con) 30,750.00
>=25  (Con) 26,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M16

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M16

MPN: B23M1601TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,000.00
>=2  (Con) 78,750.00
>=10  (Con) 68,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M20

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M20

MPN: B23M2001TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 71,000.00
>=5  (Con) 53,250.00
>=25  (Con) 46,150.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 6 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M20

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M20

MPN: B23M2011TH00
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 138,000.00
>=2  (Con) 103,500.00
>=10  (Con) 89,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M24

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M24

MPN: B23M2401TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 104,000.00
>=5  (Con) 78,000.00
>=25  (Con) 67,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày