BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Tiêu Chuẩn

Bulong Vòng

Bulong Vòng

Có 26 sản phẩm
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M18

Mã sản phẩm: B23M1801TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 34,804 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M22

Mã sản phẩm: B23M2201TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 66,931 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M27

Mã sản phẩm: B23M2701TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 92,029 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M48

Mã sản phẩm: B23M4801TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 781,407 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M56

Mã sản phẩm: B23M5601TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 1,188,009 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M64

Mã sản phẩm: B23M6401TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 1,840,575 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M72

Mã sản phẩm: B23M7201TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 5,354,401 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M100

Mã sản phẩm: B23M10001TA2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 11,712,749 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M5

Mã sản phẩm: B23M0501TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,005 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M6

Mã sản phẩm: B23M0601TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,804 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M8

Mã sản phẩm: B23M0801TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 19,807 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M10

Mã sản phẩm: B23M1001TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 28,009 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M12

Mã sản phẩm: B23M1201TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 44,014 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M14

Mã sản phẩm: B23M1401TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 52,017 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M16

Mã sản phẩm: B23M1601TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 76,024 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M20

Mã sản phẩm: B23M2011TH00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 110,035 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M8

Mã sản phẩm: B23M0801TA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,374 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M10

Mã sản phẩm: B23M1001TA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,223 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M12

Mã sản phẩm: B23M1201TA2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 20,079 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M14

Mã sản phẩm: B23M1401TA2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 24,262 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
support_icon