Loading...

Máy Chà Nhám-Máy Phay

Máy chà nhám là công cụ chuyên dụng với chức năng chính là làm nhẵn bóng nhiều loại vật liệu như gỗ, tường, sàn nhà và cả kim loại... Máy phay có tác dụng làm nhẵn, làm phẳng, định hình các sản phẩm chúng ta định gia công hoặc gia công các loại bề mặt khoét, khoan,…

38 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Máy Chà Nhám Rung Bosch 220W GSS 140

Giá: 1,009,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,009,800 đ
Giá: 1,570,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,570,800 đ
Giá: 1,669,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,669,800 đ

Máy Chà Nhám Rung Bosch 190W GSS 2300

Giá: 1,724,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,724,800 đ
Giá: 2,076,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,076,800 đ
Giá: 2,813,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,813,800 đ
Giá: 3,891,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,891,800 đ

Máy Chà Nhám Băng Bosch 750W GBS 75 A

Giá: Đang cập nhật
Giá: 7,026,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,026,800 đ

Máy Phay Makita 3/8 Inch - 900W RP0900

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3710

Giá: 1,324,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,324,400 đ

Máy Chà Nhám Rung Makita 180W BO4557

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3711

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4556

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4555

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4558

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4565

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4566

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Rung Makita 160W BO4540

Giá: Đang cập nhật

Máy Chà Nhám Băng Makita 940W M9400B

Giá: 2,879,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,879,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn