BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Kích Thước Đế

Kích Thước Đế

Kích Thước Giấy Nhám

Kích Thước Giấy Nhám

Máy Chà Nhám-Máy Phay

Máy Chà Nhám-Máy Phay

Có 35 sản phẩm
Máy Chà Nhám Băng Bosch 750W GBS 75 A

Mã sản phẩm: 0601274004
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,915,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Chà Nhám Băng Crown 1200W CT 13200

Mã sản phẩm: MS-CT13200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Băng Makita 100mm - 940W MT941

Mã sản phẩm: MT941
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Băng Makita 940W M9400B

Mã sản phẩm: M9400B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Đĩa Makita 125mm - 440W GV6010

Mã sản phẩm: GV6010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Makita 300W BO5041

Mã sản phẩm: BO5041
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Bosch 190W GSS 2300

Mã sản phẩm: 06012980K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,943,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Chà Nhám Rung Bosch 220W GSS 140

Mã sản phẩm: 06012A80K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,139,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Chà Nhám Rung Crown 220W CT 13400

Mã sản phẩm: MS-CT13400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 160W BO4540

Mã sản phẩm: BO4540
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 170W BO4510H

Mã sản phẩm: BO4510H
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W 9035H

Mã sản phẩm: 9035H
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W BO4557

Mã sản phẩm: BO4557
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W M9200B

Mã sản phẩm: M9200B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W M9201B

Mã sản phẩm: M9201B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W MT921

Mã sản phẩm: MT921
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 180W MT925

Mã sản phẩm: MT925
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3710

Mã sản phẩm: BO3710
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3711

Mã sản phẩm: BO3711
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Chà Nhám Rung Makita 190W M9203B

Mã sản phẩm: M9203B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon