BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Kích Thước Đế

Kích Thước Đế

Kích Thước Giấy Nhám

Kích Thước Giấy Nhám

Máy Chà Nhám-Máy Phay

Máy Chà Nhám-Máy Phay

Máy Chà Nhám Băng Bosch 750W GBS 75 A

Máy Chà Nhám Băng Bosch 750W GBS 75 A

MPN: 0601274004
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,915,800
2+ 5,620,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Chà Nhám Rung Bosch 190W GSS 2300

Máy Chà Nhám Rung Bosch 190W GSS 2300

MPN: 06012980K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,943,700
2+ 1,846,515
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Chà Nhám Rung Bosch 220W GSS 140

Máy Chà Nhám Rung Bosch 220W GSS 140

MPN: 06012A80K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,139,600
2+ 1,082,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Chà Nhám Rung Tròn Bosch 250W GEX 125-1 AE

Máy Chà Nhám Rung Tròn Bosch 250W GEX 125-1 AE

MPN: 06013875K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,469,500
2+ 2,346,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Phay Dạng Nhỏ Bosch 550W GKF 550

Máy Phay Dạng Nhỏ Bosch 550W GKF 550

MPN: 06016A00K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,796,300
2+ 1,706,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 180W 9035H

Máy Chà Nhám Rung Makita 180W 9035H

MPN: 9035H
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,424,500
2+ 1,353,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3710

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3710

MPN: BO3710
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,560,900
2+ 1,482,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3711

Máy Chà Nhám Rung Makita 190W BO3711

MPN: BO3711
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,906,300
2+ 1,810,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 170W BO4510H

Máy Chà Nhám Rung Makita 170W BO4510H

MPN: BO4510H
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,386,000
2+ 1,316,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 160W BO4540

Máy Chà Nhám Rung Makita 160W BO4540

MPN: BO4540
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,676,300
2+ 2,542,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4555

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4555

MPN: BO4555
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,945,900
2+ 1,848,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4556

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4556

MPN: BO4556
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,925,000
2+ 1,828,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 180W BO4557

Máy Chà Nhám Rung Makita 180W BO4557

MPN: BO4557
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,560,900
2+ 1,482,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4558

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4558

MPN: BO4558
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,963,500
2+ 1,865,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4565

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4565

MPN: BO4565
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,041,600
2+ 1,939,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4566

Máy Chà Nhám Rung Makita 200W BO4566

MPN: BO4566
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,080,100
2+ 1,976,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Makita 300W BO5041

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Makita 300W BO5041

MPN: BO5041
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,061,300
2+ 2,908,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Tròn Dùng Pin Makita 18V DBO180Z

Máy Chà Nhám Tròn Dùng Pin Makita 18V DBO180Z

MPN: DBO180Z
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,561,800
2+ 3,383,710
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Chà Nhám Đĩa Makita 125mm - 440W GV6010

Máy Chà Nhám Đĩa Makita 125mm - 440W GV6010

MPN: GV6010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,291,300
2+ 2,176,735
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Phay Makita (1/2 Inch) - 1650W M3600B

Máy Phay Makita (1/2 Inch) - 1650W M3600B

MPN: M3600B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,964,500
2+ 2,816,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày