BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Size Ren

Đường Kính Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Cùm U Inox

Cùm U Inox

Có 43 sản phẩm
Cùm U Inox 304 DN15 M6x21mm

Mã sản phẩm: U15AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 10,231 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN20 M6x27mm

Mã sản phẩm: U20AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,508 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN25 M6x34mm

Mã sản phẩm: U25AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,069 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN32 M6x43mm

Mã sản phẩm: U32AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,623 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN40 M6x49mm

Mã sản phẩm: U40AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 17,906 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN50 M6x60mm

Mã sản phẩm: U50AM6H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,462 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN15 M8x21mm

Mã sản phẩm: U15AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,069 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN20 M8x27mm

Mã sản phẩm: U20AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,623 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN25 M8x34mm

Mã sản phẩm: U25AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,184 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN32 M8x43mm

Mã sản phẩm: U32AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 25,578 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN40 M8x49mm

Mã sản phẩm: U40AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 31,973 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN50 M8x60mm

Mã sản phẩm: U50AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 37,089 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN65 M8x76mm

Mã sản phẩm: U65AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 44,762 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN80 M8x89mm

Mã sản phẩm: U80AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 52,436 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN100 M8x114mm

Mã sản phẩm: U100AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 54,991 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN125 M8x140mm

Mã sản phẩm: U125AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 75,457 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN150 M8x169mm

Mã sản phẩm: U150AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 93,359 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Cùm U Inox 304 DN25 M10x34mm

Mã sản phẩm: U25AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 35,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN32 M10x43mm

Mã sản phẩm: U32AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 47,318 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cùm U Inox 304 DN40 M10x49mm

Mã sản phẩm: U40AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 51,157 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
support_icon