BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Đường Kính Mũi Khò

Đường Kính Mũi Khò

Đường Kính Đầu Lắp

Đường Kính Đầu Lắp

Kích Thước

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Dùng Cho Máy

Thương Hiệu

Mũi Khò

Mũi Khò

Mũi khò trụ 14mm Bosch 1609201647

Mũi khò trụ 14mm Bosch 1609201647

MPN: 1609201647
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 311,751
2+ 296,164
4+ 280,576
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò xoáy tròn 80mm Bosch 1609201751

Mũi khò xoáy tròn 80mm Bosch 1609201751

MPN: 1609201751
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,949
2+ 125,352
10+ 118,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò góc mở 50mm Bosch 1609201795

Mũi khò góc mở 50mm Bosch 1609201795

MPN: 1609201795
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 81,227
10+ 77,166
20+ 73,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò trụ 9mm Bosch 1609201797

Mũi khò trụ 9mm Bosch 1609201797

MPN: 1609201797
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 266,801
2+ 253,461
4+ 240,121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bệ giá hàn Bosch 1609201798

Bệ giá hàn Bosch 1609201798

MPN: 1609201798
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 69,413
10+ 65,943
20+ 62,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò dẹp 75mm Bosch 1609390452

Mũi khò dẹp 75mm Bosch 1609390452

MPN: 1609390452
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 107,811
2+ 102,421
10+ 97,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò uốn trụ 40mm Bosch 1609390453

Mũi khò uốn trụ 40mm Bosch 1609390453

MPN: 1609390453
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,181
10+ 79,972
20+ 75,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày