BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Chiều Rộng

Đường Kính

Mũi khò trụ 14mm Bosch 1609201647

Mũi khò trụ 14mm Bosch 1609201647

MPN: 1609201647
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 272,745
2+ 259,108
4+ 245,471
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò xoáy tròn 80mm Bosch 1609201751

Mũi khò xoáy tròn 80mm Bosch 1609201751

MPN: 1609201751
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 119,044
2+ 113,092
4+ 107,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò góc mở 50mm Bosch 1609201795

Mũi khò góc mở 50mm Bosch 1609201795

MPN: 1609201795
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 76,270
8+ 72,456
16+ 68,643
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò trụ 9mm Bosch 1609201797

Mũi khò trụ 9mm Bosch 1609201797

MPN: 1609201797
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 234,320
2+ 222,604
4+ 210,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bệ giá hàn Bosch 1609201798

Bệ giá hàn Bosch 1609201798

MPN: 1609201798
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 66,700
8+ 63,365
16+ 60,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò dẹp 75mm Bosch 1609390452

Mũi khò dẹp 75mm Bosch 1609390452

MPN: 1609390452
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 99,035
6+ 94,084
12+ 89,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khò uốn trụ 40mm Bosch 1609390453

Mũi khò uốn trụ 40mm Bosch 1609390453

MPN: 1609390453
Danh mục: Mũi Khò
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 78,881
8+ 74,937
16+ 70,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày