Loading...

Bulong Đầu Bông

Bulong đầu bông (Flange Hex Bolts) hay còn gọi là bulong đầu lông đền, bulong mặt bích, là bulong có mặt bích chế tạo như lông đền đúc vào đầu lục giác. Bulong đầu bông được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 6921 từ thép có cấp bền 4.8, 8.8. Chúng được sử dụng để dịch chuyển momen xoắn và lực siết của bulong trên một diện tích rộng hơn so với momen xoắn và lực siết của bulong thông thường. Thường được ứng dụng trong các chi tiết như khung xe tải, khung giường,…

117 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 228 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 57,000 đ
Giá: 228 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 57,000 đ
Giá: 259 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 64,750 đ
Giá: 289 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 72,250 đ
Giá: 325 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 81,250 đ
Giá: 350 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,500 đ
Giá: 376 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,000 đ
Giá: 429 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,250 đ
Giá: 464 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 116,000 đ
Giá: 534 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,500 đ
Giá: 578 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,500 đ
Giá: 639 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 159,750 đ
Giá: 681 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 170,250 đ
Giá: 735 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 73,500 đ
Giá: 1,085 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 108,500 đ
Giá: 945 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,500 đ
Giá: 1,443 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,300 đ
Giá: 1,679 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 167,900 đ
Giá: 1,374 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,400 đ
Giá: 1,916 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 191,600 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn