BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài

Tốc Độ Định Mức

Chiều Rộng

Chiều Cao

Khối Lượng

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

MPN: 06011A45K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 706,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

MPN: 06011A95K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 849,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

MPN: 06011B40K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,390,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

MPN: 06014725K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,073,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

MPN: 06014735K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,171,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

MPN: 06014775K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,496,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 1500W GBM 32-4

Máy Khoan Bosch 1500W GBM 32-4

MPN: 601130203ME
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,579,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày