Loading...

Máy Khoan

Máy khoan cầm tay là một thiết bị chuyên dụng dùng để khoan, đục, bắt, mở vít,... trên các bề mặt khác nhau và hoạt động dựa trên nguồn pin và điện cung cấp. Máy khoan hỗ trợ quá trình làm việc của thợ cơ khí, thợ mộc, xây dựng,...

39 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,076,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,076,800 đ
Giá: 3,957,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,957,800 đ
Giá: 4,166,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,166,800 đ
Giá: 3,242,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,242,800 đ

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Giá: 756,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 756,800 đ

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

Giá: 1,163,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,163,800 đ

Máy khoan 400W GBM 400 Bosch 06011C10K0

Giá: 888,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 888,800 đ

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

Giá: 1,438,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,438,800 đ

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

Giá: 1,185,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,185,800 đ

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Giá: 25,712,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 25,712,640 đ
Giá: 170,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 170,640 đ
Giá: 192,240 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 192,240 đ

Máy Khoan Makita10mm - 350W MT60

Giá: Đang cập nhật

Máy Khoan Makita10mm - 350W M0600B

Giá: 662,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 662,200 đ

Máy Khoan Makita10mm - 350W M0601B

Giá: 693,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 693,000 đ

Máy Khoan Makita10mm-450W M6000B

Giá: Đang cập nhật

Máy Khoan Makita10mm-450W MT605

Giá: Đang cập nhật

Máy Khoan Makita10mm-450W M6001B

Giá: 924,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 924,000 đ

Máy Khoan Makita 13mm-750W M6201B

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn