BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Đường Kính Mũi Khoan

Đường Kính Mũi Khoan

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Cao

Máy Khoan

Máy Khoan

Có 30 sản phẩm
Máy Khoan Bosch 1500W GBM 32-4

Mã sản phẩm: 601130203ME
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 19,976,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Mã sản phẩm: 06011A45K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 830,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

Mã sản phẩm: 06014725K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,263,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Mã sản phẩm: 06011A95K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,004,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

Mã sản phẩm: 06014735K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,359,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

Mã sản phẩm: 06014775K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,712,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Khoan Đa Năng Makita SDS-PLUS 800W-26mm M8701B

Mã sản phẩm: M8701B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita (10mm 450W) 6412

Mã sản phẩm: MT6412
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita (10mm 450W) 6413

Mã sản phẩm: MT6413
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita (10mm 2000W) 9069

Mã sản phẩm: MT9069
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita 13mm-750W M6201B

Mã sản phẩm: M6201B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita 800W-13mm M6200B

Mã sản phẩm: M6200B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita 800W-13mm MT621

Mã sản phẩm: MT621
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm - 350W MT60

Mã sản phẩm: MT60
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm - 350W M0600B

Mã sản phẩm: M0600B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm - 350W M0601B

Mã sản phẩm: M0601B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm-450W M6000B

Mã sản phẩm: M6000B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm-450W M6001B

Mã sản phẩm: M6001B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm-450W M6002B

Mã sản phẩm: M6002B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Khoan Makita10mm-450W MT605

Mã sản phẩm: MT605
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon