BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Ngoài (ØD1)

Cùm U

Cùm U

Cùm U 50A (M12 x 60) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 50A (M12 x 60) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U050AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 12,800.00
>=25  (Bộ) 9,600.00
>=250  (Bộ) 8,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 80A (M12 x 90) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 80A (M12 x 90) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U080AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 18,100.00
>=25  (Bộ) 13,575.00
>=250  (Bộ) 11,765.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M10 x 114) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 100A (M10 x 114) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U100AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 12,500.00
>=25  (Bộ) 9,375.00
>=250  (Bộ) 8,125.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M10 x 114) inox 304

Cùm U 100A (M10 x 114) inox 304

MPN: U100AM10H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 122,000.00
>=5  (Bộ) 91,500.00
>=25  (Bộ) 79,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M12 x 114) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 100A (M12 x 114) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U100AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 20,500.00
>=25  (Bộ) 15,375.00
>=250  (Bộ) 13,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M12 x 114) inox 304

Cùm U 100A (M12 x 114) inox 304

MPN: U100AM12H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 147,000.00
>=2  (Bộ) 110,250.00
>=25  (Bộ) 95,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M16 x 114) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 100A (M16 x 114) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U100AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 105,100.00
>=5  (Bộ) 78,825.00
>=50  (Bộ) 68,315.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M16 x 114) inox 304

Cùm U 100A (M16 x 114) inox 304

MPN: U100AM16H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 132,780.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U 100A (M8 x 114) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 100A (M8 x 114) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U100AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 8,200.00
>=50  (Bộ) 6,150.00
>=500  (Bộ) 5,330.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 100A (M8 x 114) inox 304

Cùm U 100A (M8 x 114) inox 304

MPN: U100AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 64,000.00
>=5  (Bộ) 48,000.00
>=50  (Bộ) 41,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M10 x 140) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 125A (M10 x 140) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U125AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 15,900.00
>=25  (Bộ) 11,925.00
>=250  (Bộ) 10,335.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M10 x 140) inox 304

Cùm U 125A (M10 x 140) inox 304

MPN: U125AM10H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 132,000.00
>=5  (Bộ) 99,000.00
>=25  (Bộ) 85,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M12 x 140) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 125A (M12 x 140) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U125AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 23,400.00
>=10  (Bộ) 17,550.00
>=100  (Bộ) 15,210.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M12 x 140) inox 304

Cùm U 125A (M12 x 140) inox 304

MPN: U125AM12H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 158,000.00
>=2  (Bộ) 118,500.00
>=25  (Bộ) 102,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M16 x 140) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 125A (M16 x 140) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U125AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 115,200.00
>=5  (Bộ) 86,400.00
>=50  (Bộ) 74,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M16 x 140) inox 304

Cùm U 125A (M16 x 140) inox 304

MPN: U125AM16H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 154,340.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U (M8 x 140) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U (M8 x 140) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U125AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 11,700.00
>=25  (Bộ) 8,775.00
>=250  (Bộ) 7,605.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 125A (M8 x 140) inox 304

Cùm U 125A (M8 x 140) inox 304

MPN: U125AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 87,000.00
>=5  (Bộ) 65,250.00
>=50  (Bộ) 56,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 150A (M10 x 168) thép SS400 mạ kẽm

Cùm U 150A (M10 x 168) thép SS400 mạ kẽm

MPN: U150AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 18,100.00
>=25  (Bộ) 13,575.00
>=250  (Bộ) 11,765.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U 150A (M10 x 169) inox 304

Cùm U 150A (M10 x 169) inox 304

MPN: U150AM10H0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 146,000.00
>=5  (Bộ) 109,500.00
>=25  (Bộ) 94,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày