BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu

Size Ren

Đường Kính Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Cùm U

Cùm U

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 M12x60mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 M12x60mm

MPN: U050AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 11,660
75+ 9,561
250+ 8,978
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 M12x90mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 M12x90mm

MPN: U080AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,500
50+ 13,530
200+ 12,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M10x114mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M10x114mm

MPN: U100AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 11,374
75+ 9,327
250+ 8,758
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 M10x114mm

Cùm U Inox 304 DN100 M10x114mm

MPN: U100AM10H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 123,179
8+ 94,848
30+ 88,689
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M12x114mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M12x114mm

MPN: U100AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,700
40+ 15,334
150+ 14,399
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 M12x114mm

Cùm U Inox 304 DN100 M12x114mm

MPN: U100AM12H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 153,223
6+ 117,982
20+ 110,321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M16x114mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M16x114mm

MPN: U100AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 101,200
8+ 82,984
30+ 77,924
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 M16x114mm

Cùm U Inox 304 DN100 M16x114mm

MPN: U100AM16H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 228,333
4+ 175,816
10+ 164,399
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M8x114mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M8x114mm

MPN: U100AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,502
100+ 6,152
400+ 5,777
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 M8x114mm

Cùm U Inox 304 DN100 M8x114mm

MPN: U100AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 64,594
15+ 49,738
50+ 46,508
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M10x140mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M10x140mm

MPN: U125AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 14,520
60+ 11,906
200+ 11,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 M10x140mm

Cùm U Inox 304 DN125 M10x140mm

MPN: U125AM10H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 145,731
6+ 112,213
20+ 104,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M12x140mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M12x140mm

MPN: U125AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,340
40+ 17,499
150+ 16,432
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 M12x140mm

Cùm U Inox 304 DN125 M12x140mm

MPN: U125AM12H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,777
4+ 146,899
20+ 137,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M16x140mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M16x140mm

MPN: U125AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,940
8+ 86,051
30+ 80,804
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 M16x140mm

Cùm U Inox 304 DN125 M16x140mm

MPN: U125AM16H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M8x140mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M8x140mm

MPN: U125AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,696
75+ 8,771
250+ 8,236
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 M8x140mm

Cùm U Inox 304 DN125 M8x140mm

MPN: U125AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 88,629
10+ 68,244
40+ 63,813
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 M10x168mm

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 M10x168mm

MPN: U150AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,500
50+ 13,530
200+ 12,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN150 M10x169mm

Cùm U Inox 304 DN150 M10x169mm

MPN: U150AM10H0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 148,717
6+ 114,512
20+ 107,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày