BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính Ngoài (ØD1)

Cùm U

Cùm U

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 (M12 x 60)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 (M12 x 60)

MPN: U050AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,080
25+ 10,560
250+ 9,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 (M12 x 90)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 (M12 x 90)

MPN: U080AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,910
25+ 14,933
250+ 12,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M10 x 114)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M10 x 114)

MPN: U100AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,750
25+ 10,313
250+ 8,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 (M10 x 114)

Cùm U Inox 304 DN100 (M10 x 114)

MPN: U100AM10H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 134,200
5+ 100,650
25+ 87,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M12 x 114)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M12 x 114)

MPN: U100AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,550
25+ 16,913
250+ 14,658
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 (M12 x 114)

Cùm U Inox 304 DN100 (M12 x 114)

MPN: U100AM12H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 161,700
2+ 121,275
25+ 105,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M16 x 114)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M16 x 114)

MPN: U100AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 115,610
5+ 86,708
50+ 75,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 (M16 x 114)

Cùm U Inox 304 DN100 (M16 x 114)

MPN: U100AM16H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 146,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M8 x 114)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 (M8 x 114)

MPN: U100AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,020
50+ 6,765
500+ 5,863
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN100 (M8 x 114)

Cùm U Inox 304 DN100 (M8 x 114)

MPN: U100AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 70,400
5+ 52,800
50+ 45,760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M10 x 140)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M10 x 140)

MPN: U125AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,490
25+ 13,118
250+ 11,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 (M10 x 140)

Cùm U Inox 304 DN125 (M10 x 140)

MPN: U125AM10H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 145,200
5+ 108,900
25+ 94,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M12 x 140)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M12 x 140)

MPN: U125AM12A2
Danh mục: Cùm U Thép M12
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,740
10+ 19,305
100+ 16,731
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 (M12 x 140)

Cùm U Inox 304 DN125 (M12 x 140)

MPN: U125AM12H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 173,800
2+ 130,350
25+ 112,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M16 x 140)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 (M16 x 140)

MPN: U125AM16A2
Danh mục: Cùm U Thép M16
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 126,720
5+ 95,040
50+ 82,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 (M16 x 140)

Cùm U Inox 304 DN125 (M16 x 140)

MPN: U125AM16H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm (M8 x 140)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm (M8 x 140)

MPN: U125AM8A2
Danh mục: Cùm U Thép M8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,870
25+ 9,653
250+ 8,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN125 (M8 x 140)

Cùm U Inox 304 DN125 (M8 x 140)

MPN: U125AM8H0
Danh mục: Cùm U Inox Ren M8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 95,700
5+ 71,775
50+ 62,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 (M10 x 168)

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 (M10 x 168)

MPN: U150AM10A2
Danh mục: Cùm U Thép M10
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,910
25+ 14,933
250+ 12,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm U Inox 304 DN150 (M10 x 169)

Cùm U Inox 304 DN150 (M10 x 169)

MPN: U150AM10H0
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 160,600
5+ 120,450
25+ 104,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày