BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Size Ren

Đường Kính Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Cùm U

Cùm U

Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 M12x60mm

Mã sản phẩm: U050AM12A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,739 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 M12x90mm

Mã sản phẩm: U080AM12A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,027 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M10x114mm

Mã sản phẩm: U100AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,344 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN100 M10x114mm

Mã sản phẩm: U100AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 143,212 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M12x114mm

Mã sản phẩm: U100AM12A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 20,430 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN100 M12x114mm

Mã sản phẩm: U100AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 178,143 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M16x114mm

Mã sản phẩm: U100AM16A2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 110,561 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN100 M16x114mm

Mã sản phẩm: U100AM16H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 228,333 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M8x114mm

Mã sản phẩm: U100AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 8,196 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN100 M8x114mm

Mã sản phẩm: U100AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 75,097 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M10x140mm

Mã sản phẩm: U125AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,863 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN125 M10x140mm

Mã sản phẩm: U125AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 145,731 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M12x140mm

Mã sản phẩm: U125AM12A2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 36,533 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN125 M12x140mm

Mã sản phẩm: U125AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 221,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M16x140mm

Mã sản phẩm: U125AM16A2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 114,648 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M8x140mm

Mã sản phẩm: U125AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,685 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN125 M8x140mm

Mã sản phẩm: U125AM8H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 103,046 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 M10x168mm

Mã sản phẩm: U150AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,027 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Inox 304 DN150 M10x169mm

Mã sản phẩm: U150AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 172,906 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 M12x169mm

Mã sản phẩm: U150AM12A2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 31,967 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.