BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

Mã sản phẩm: V0148025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 119,048 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

Mã sản phẩm: V0148040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 149,985 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

Mã sản phẩm: V0148050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,548 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

Mã sản phẩm: V0148060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 211,860 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

Mã sản phẩm: V0148075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 270,765 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

Mã sản phẩm: V0148090A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 326,453 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

Mã sản phẩm: V0148100A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 391,298 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

Mã sản phẩm: V0148125A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 620,235 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 19mm

Mã sản phẩm: V0248019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 861 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 138,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 871 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 32mm

Mã sản phẩm: V0248032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 968 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 38mm

Mã sản phẩm: V0248038X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,097 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

Mã sản phẩm: V0248040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,053 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 45mm

Mã sản phẩm: V0248045X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,843 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,574 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 237,353 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,015 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 303,188 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.