BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Công Suất

Dòng Điện

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Nguồn Đầu Vào

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5070010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5070010

MPN: MS-5070010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,187,900
2+ 2,078,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5080010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5080010

MPN: MS-5080010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,437,600
2+ 2,315,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5090010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5090010

MPN: MS-5090010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,838,000
2+ 2,696,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5110010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5110010

MPN: MS-5110010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,325,300
2+ 3,159,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120010

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120010

MPN: MS-5120010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,875,200
2+ 4,631,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120011

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120011

MPN: MS-5120011
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,875,000
2+ 6,531,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5620010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5620010

MPN: MS-5620010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,337,500
2+ 2,220,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5630010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5630010

MPN: MS-5630010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,612,500
2+ 2,481,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5640010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5640010

MPN: MS-5640010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,037,100
2+ 2,885,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5650010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5650010

MPN: MS-5650010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,562,900
2+ 3,384,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.35 KW - 1/2HP 1 pha 220V HKM1/214D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.35 KW - 1/2HP 1 pha 220V HKM1/214D

MPN: MS-HKM1-214D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,899,700
2+ 1,804,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM112

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM112

MPN: MS-HKM112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,050,400
2+ 1,947,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM114D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM114D

MPN: MS-HKM114D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,575,100
2+ 2,446,345
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM132

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM132

MPN: MS-HKM132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,812,800
2+ 1,722,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM134

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM134

MPN: MS-HKM134
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,812,800
2+ 1,722,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1,5HP 1 pha 220V HKM1.514

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1,5HP 1 pha 220V HKM1.514

MPN: MS-HKM1514
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,987,600
2+ 2,838,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM212

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM212

MPN: MS-HKM212
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,174,600
2+ 3,015,870
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM214L

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM214L

MPN: MS-HKM214L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,162,400
2+ 3,954,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP  HKM234

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP HKM234

MPN: MS-HKM234
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,563,000
2+ 2,434,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 1 pha 220V HKM312

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 1 pha 220V HKM312

MPN: MS-HKM312
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,549,700
2+ 3,372,215
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày