BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Nguồn Đầu Vào

Dòng Điện

Thương Hiệu

Motor

Motor

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5070010

Mã sản phẩm: MS-5070010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,598,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5080010

Mã sản phẩm: MS-5080010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,895,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5090010

Mã sản phẩm: MS-5090010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,370,949 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5110010

Mã sản phẩm: MS-5110010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,950,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120010

Mã sản phẩm: MS-5120010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,791,501 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120011

Mã sản phẩm: MS-5120011
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,167,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5620010

Mã sản phẩm: MS-5620010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,776,950 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5630010

Mã sản phẩm: MS-5630010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,103,650 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5640010

Mã sản phẩm: MS-5640010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,608,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5650010

Mã sản phẩm: MS-5650010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,232,250 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.35 KW - 1/2HP 1 pha 220V HKM1/214D

Mã sản phẩm: MS-HKM1-214D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,257,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM112

Mã sản phẩm: MS-HKM112
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,435,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM114D

Mã sản phẩm: MS-HKM114D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,059,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM132

Mã sản phẩm: MS-HKM132
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,153,250 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM134

Mã sản phẩm: MS-HKM134
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,153,250 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1,5HP 1 pha 220V HKM1.514

Mã sản phẩm: MS-HKM1514
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,549,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM212

Mã sản phẩm: MS-HKM212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,771,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM214L

Mã sản phẩm: MS-HKM214L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,945,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP HKM234

Mã sản phẩm: MS-HKM234
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,044,249 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 1 pha 220V HKM312

Mã sản phẩm: MS-HKM312
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,217,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.