BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5070010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5070010

MPN: MS-5070010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,598,750
2+ 2,390,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5080010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5080010

MPN: MS-5080010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,895,750
2+ 2,664,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5090010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5090010

MPN: MS-5090010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,370,949
2+ 3,101,273
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5110010

Motor JET vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5110010

MPN: MS-5110010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,950,100
2+ 3,634,092
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120010

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120010

MPN: MS-5120010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,791,501
2+ 5,328,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120011

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 1 pha 220V 5120011

MPN: MS-5120011
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,167,500
2+ 7,514,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5620010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1.5HP 220V 5620010

MPN: MS-5620010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,776,950
2+ 2,554,794
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5630010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP 220V 5630010

MPN: MS-5630010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,103,650
2+ 2,855,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5640010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 220V 5640010

MPN: MS-5640010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,608,550
2+ 3,319,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5650010

Motor MDY vỏ nhôm chân đế Hồng Ký 3KW - 4HP 220V 5650010

MPN: MS-5650010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,232,250
2+ 3,893,670
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.35 KW - 1/2HP 1 pha 220V HKM1/214D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.35 KW - 1/2HP 1 pha 220V HKM1/214D

MPN: MS-HKM1-214D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,257,200
2+ 2,076,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM112

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM112

MPN: MS-HKM112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,435,400
2+ 2,240,568
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM114D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 1 pha 220V HKM114D

MPN: MS-HKM114D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,059,100
2+ 2,814,372
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM132

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM132

MPN: MS-HKM132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,153,250
2+ 1,980,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM134

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 0.75KW - 1HP 3 pha 380V HKM134

MPN: MS-HKM134
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,153,250
2+ 1,980,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1,5HP 1 pha 220V HKM1.514

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.1KW - 1,5HP 1 pha 220V HKM1.514

MPN: MS-HKM1514
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,549,150
2+ 3,265,218
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM212

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM212

MPN: MS-HKM212
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,771,900
2+ 3,470,148
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM214L

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5 KW - 2HP 1 pha 220V HKM214L

MPN: MS-HKM214L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,945,050
2+ 4,549,446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP HKM234

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 1.5KW - 2HP HKM234

MPN: MS-HKM234
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,044,249
2+ 2,800,709
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 1 pha 220V HKM312

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký 2.2KW - 3HP 1 pha 220V HKM312

MPN: MS-HKM312
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,217,400
2+ 3,880,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày