BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Size Ren

Đường Kính Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Cùm U Thép Mạ Kẽm

Cùm U Thép Mạ Kẽm

Có 46 sản phẩm
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN15 M6x21mm

Mã sản phẩm: U15AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,584 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN20 M6x27mm

Mã sản phẩm: U20AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN25 M6x34mm

Mã sản phẩm: U25AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,936 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN32 M6x43mm

Mã sản phẩm: U32AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,112 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN40 M6x49mm

Mã sản phẩm: U40AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,288 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 M6x60mm

Mã sản phẩm: U50AM6A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,640 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN15 M8x21mm

Mã sản phẩm: U15AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,517 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN20 M8x27mm

Mã sản phẩm: U20AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN25 M8x34mm

Mã sản phẩm: U25AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 5,632 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN32 M8x43mm

Mã sản phẩm: U32AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN40 M8x49mm

Mã sản phẩm: U40AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN50 M8x60mm

Mã sản phẩm: U50AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,066 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN65 M8x76mm

Mã sản phẩm: U65AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN80 M8x90mm

Mã sản phẩm: U80AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 5,227 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN100 M8x114mm

Mã sản phẩm: U100AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,002 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN125 M8x140mm

Mã sản phẩm: U125AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 8,557 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN150 M8x168mm

Mã sản phẩm: U150AM8A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 8,925 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN20 M10x27mm

Mã sản phẩm: U20AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,664 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN25 M10x34mm

Mã sản phẩm: U25AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,864 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm U Thép SS400 Mạ Kẽm DN32 M10x43mm

Mã sản phẩm: U32AM10A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 5,614 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon