BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Phạm Vi Đo

Số Lá

Dưỡng Đo Khe Hở, Căn Lá

Dưỡng Đo Khe Hở, Căn Lá

Có 11 sản phẩm
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-301S (0.05-1mm/13 lá/150mm)

Mã sản phẩm: 184-301S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 600,600 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-302S (0.03-0.5mm/13 lá/150mm)

Mã sản phẩm: 184-302S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 496,650 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm/28 lá/150mm)

Mã sản phẩm: 184-303S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 935,550 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm/20 lá/150mm)

Mã sản phẩm: 184-304S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 635,250 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-305S (0.05-1mm/13 lá/100mm)

Mã sản phẩm: 184-305S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 438,900 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-306S (0.05-0.8mm/10 lá/100mm)

Mã sản phẩm: 184-306S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 369,600 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-307S (0.03-0.5mm/13 lá/100mm)

Mã sản phẩm: 184-307S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 358,050 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-308S (0.05-0.8mm/10 lá/150mm)

Mã sản phẩm: 184-308S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 381,150 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-313S (0.05-1mm/28 lá/100mm)

Mã sản phẩm: 184-313S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 762,300 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
0.04-1mm Thước lá 25 chi tiết đo chiều dày STANLEY STMT78212

Mã sản phẩm: STMT78212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 128,590 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
0.5-65mm Thước căn đo độ dày khe hở 36 lá Stanley STMT78214

Mã sản phẩm: STMT78214
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 211,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon