BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Hệ Kích Thước

Loại Tán

Chiều Dài Không Ren

Size Ren

Vật Liệu

Bước Ren

Xử Lý Bề Mặt

Vật Liệu

Chiều Dài

Chiều Ren

Phân Loại

Vật Liệu

Đường Kính Đầu

Chiều Ren

Đường Kính Đầu

Dùng Cho Lỗ

Độ Cứng

Độ Dày Tấm Làm Việc

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Thân

Bề Dày Tấm Làm Việc

Kích Thước Lỗ

Kích Thước (C) ±0.01

Kích Thước (C) ±0.25

Đường Kính (B) ±0.01

Đường Kính (B) ±0.25

Đường Kính (A) Max.

Kích Thước (T) Max.

Ren Cấy

Ren Cấy

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M3

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M3

MPN: N06M0301A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 592
1500+ 456
5000+ 426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 760 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M3

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M3

MPN: N06M0301H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,743
300+ 2,112
1000+ 1,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M4

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M4

MPN: N06M0401A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 662
1250+ 510
4500+ 477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M4

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M4

MPN: N06M0401H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,743
300+ 2,112
1000+ 1,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M5

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M5

MPN: N06M0501A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 710
1250+ 546
4000+ 511
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M5

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M5

MPN: N06M0501H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,910
300+ 2,240
1000+ 2,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 4019 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M6

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M6

MPN: N06M0601A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 592
1500+ 456
5000+ 426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 750 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M6

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M6

MPN: N06M0601H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,467
250+ 2,670
750+ 2,496
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 3520 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M8

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M8

MPN: N06M0801A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 923
1000+ 711
3000+ 664
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3695 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M8

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M8

MPN: N06M0801H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,993
150+ 3,845
600+ 3,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 90 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M10

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M10

MPN: N06M1001A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,774
500+ 1,366
1500+ 1,277
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 324 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M10

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M10

MPN: N06M1001H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,217
100+ 7,097
300+ 6,636
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M12

Đinh Tán (Nutsert) Thép Xi Vàng M12

MPN: N06M1201A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,602
300+ 2,003
1000+ 1,873
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M12

Đinh Tán (Nutsert) Inox 304 M12

MPN: N06M1201H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 13,059
75+ 10,056
200+ 9,403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1D

MPN: N81M02004010DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1.5D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1.5D

MPN: N81M02004015DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2D

MPN: N81M02004020DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2.5D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2.5D

MPN: N81M02004025DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x3D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x3D

MPN: N81M02004030DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2.5x1D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2.5x1D

MPN: N81M02504510DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,470
100+ 3,442
1000+ 3,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày