BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Ren

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Dùng Cho Ren Cấy

Dùng Cho Ren Cấy

Bước Ren

Bước Ren

Số Vòng Xoắn

Số Vòng Xoắn

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Dài Sau Khi Lắp

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài Không Ren

Chiều Dài Không Ren

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính

Đường Kính

Dùng Cho Lỗ

Độ Dày Tấm Làm Việc

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Cao Chân

Chiều Cao Chân

Chiều Ren

Ren Cấy

Ren Cấy

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M3x9

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M3x9

MPN: N06M0301A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 693
1000+ 534
5000+ 499
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 300 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M3

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M3

MPN: N06M0301H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,324
200+ 2,560
1000+ 2,393
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M4x11

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M4x11

MPN: N06M0401A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
5000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M4

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M4

MPN: N06M0401H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,324
200+ 2,560
1000+ 2,393
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M5x12

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M5x12

MPN: N06M0501A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
5000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1135 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M5

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M5

MPN: N06M0501H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,522
200+ 2,712
1000+ 2,536
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M6x15

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M6x15

MPN: N06M0601A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 619
1000+ 477
5000+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 642 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M6

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M6

MPN: N06M0601H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,203
200+ 3,236
1000+ 3,026
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 5642 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M8x18

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M8x18

MPN: N06M0801A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,139
1000+ 877
2000+ 820
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M8

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M8

MPN: N06M0801H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,047
200+ 4,656
1000+ 4,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M10x21

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M10x21

MPN: N06M1001A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,857
500+ 1,430
1000+ 1,337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 350 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M10

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M10

MPN: N06M1001H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 11,167
100+ 8,599
500+ 8,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 45 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M12x22

Tán Rút (Nutsert) Thép Mạ Kẽm 7 Màu M12x22

MPN: N06M1201A70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,723
500+ 2,096
1000+ 1,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 399 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M12

Tán Rút (Nutsert) Inox 304 M12

MPN: N06M1201H00
Danh mục: Tán Rút Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,818
50+ 12,180
200+ 11,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1Dhàng có sẵn

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1D

MPN: N81M02004010DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

xuất kho 2h

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1.5Dhàng có sẵn

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x1.5D

MPN: N81M02004015DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

xuất kho 2h

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2Dhàng có sẵn

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2D

MPN: N81M02004020DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

xuất kho 2h

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2.5D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x2.5D

MPN: N81M02004025DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x3D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2x3D

MPN: N81M02004030DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2.5x1D

Ren Cấy Inox 304 DIN8140 M2.5x1D

MPN: N81M02504510DA
Danh mục: Ren Cấy Lò Xo
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,678
100+ 3,602
500+ 3,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày