Loading...

Ren Cấy

Ren Cấy (Helicoil) hay còn gọi là ren giả dùng trong sửa chữa, bảo trì ren trên các vật liệu nhôm, đồng, nhựa, gỗ, composites,... Vì những vật liệu này thường rất mềm, nên các mối lắp ren thường xuyên bị hỏng. Ứng dụng cho nhiều ngành khác như công nghiệp quốc phòng, y tế, công nghiệp hàng không, kỹ thuật điện,…

1718 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,452,866 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,452,866 đ
Giá: 1,417 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 708,500 đ
Giá: 86,125 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 86,125 đ
Giá: 1,417 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 708,500 đ
Giá: 86,125 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 86,125 đ
Giá: 1,559 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 779,500 đ
Giá: 94,304 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 94,304 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ
Giá: 175,762 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 175,762 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ
Giá: 175,762 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 175,762 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ
Giá: 175,762 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 175,762 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ
Giá: 175,762 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 175,762 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ
Giá: 175,762 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 175,762 đ
Giá: 1,559 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 779,500 đ
Giá: 94,304 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 94,304 đ
Giá: 2,976 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 744,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn