Loading...

Mũi Khoét

Mũi khoét là dụng cụ dùng để gia công lỗ trên các bề mặt tấm kim loại, nhựa,... Mũi khoét có cấu tạo hình trụ rỗng, ở giữa có mũi khoan tâm, phần răng răng cưa để cưa thành lỗ, phần đuôi dạng trụ vát thành tam giác đều để cặp mũi. Mũi khoét khoan nhanh hơn rất nhiều so với loại mũi xoắn thông thường, sử dụng được trên tất cả các loại máy có chức năng khoan. Mũi khoét đặc biệt thích hợp để khoan lỗ kích thước lớn nhưng không quá dầy như khoan thép tấm mỏng, khoan trên ống, khoan sắt hộp, sắt .v.v.

283 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 30,909 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 30,909 đ
Giá: 31,819 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 31,819 đ
Giá: 32,727 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 32,727 đ
Giá: 33,637 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 33,637 đ
Giá: 35,454 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 35,454 đ
Giá: 36,364 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 36,364 đ
Giá: 40,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 40,000 đ
Giá: 41,819 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 41,819 đ
Giá: 42,727 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 42,727 đ
Giá: 43,636 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 43,636 đ
Giá: 44,546 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,546 đ
Giá: 46,364 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 46,364 đ
Giá: 50,001 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 50,001 đ
Giá: 53,636 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 53,636 đ
Giá: 55,454 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 55,454 đ
Giá: 56,364 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 56,364 đ
Giá: 58,182 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 58,182 đ
Giá: 60,909 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 60,909 đ
Giá: 65,454 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 65,454 đ
Giá: 67,273 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 67,273 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn