Loading...

Mũi Taro Ống

Mũi Taro Ren Ống NPT dùng để tạo ren có kích thước cho đường ống và ống dẫn. Để sử dụng trên hầu hết kim loại và nhựa, các lưỡi cắt bằng thép gió đủ khả năng để tạo ren trong sản xuất đơn chiết, nhưng chúng không được khuyến khích sử dụng trong sản xuất hàng loạt. Chúng có một chuôi hình vuông tương thích với mỏ lết hoặc cà lê vặn bằng tay hoặc cho máy khoan và máy phay.

136 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 848,320 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 848,320 đ
Giá: 988,351 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 988,351 đ
Giá: 1,356,630 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,356,630 đ
Giá: 1,680,690 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,680,690 đ
Giá: 3,229,600 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 3,229,600 đ

Bộ Tarô Bằng HSS 21 Chi Tiết SATA 50453

Giá: 2,159,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 2,159,300 đ
Giá: 399,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ
Giá: 399,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ
Giá: 623,590 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 623,590 đ
Giá: 399,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ

Mũi taro ren ống 1/8"-28 YAMAWA FCPT02K

Giá: 458,480 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 458,480 đ
Giá: 495,220 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 495,220 đ
Giá: 774,510 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 774,510 đ
Giá: 325,930 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 325,930 đ
Giá: 399,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ
Giá: 362,976 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 362,976 đ
Giá: 623,590 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 623,590 đ
Giá: 399,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ
Giá: 458,480 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 458,480 đ
Giá: 1,097,690 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,097,690 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn